Reklama

TÚ SR vydal povolenie pre nový lokálny DVB-T vysielač v obci Bobrov

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil Richardovi Hrubjakovi prevádzku zariadenia pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určeného na pokrytie lokality Bobrov signálom miestneho multiplexu. Vysielač Bobrov K53 má povolený výkon ERP 500 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 5.4.2012 a je platné do 31.3.2019.
Pokračovanie nižšie:


Bobrov je obec v okrese Námestovo. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer 1/2, vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 30 m.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať