Reklama

TÚ SR vydal povolenie pre nový lokálny DVB-T vysielač v Galante

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil spoločnosti AVIS s.r.o. prevádzku zariadenia pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určeného na pokrytie lokality Galanta signálom miestneho multiplexu. Vysielač Galanta K29 má povolený výkon ERP 2 000 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 16.4.2012 a je platné do 30.6.2013.
Pokračovanie nižšie:


Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4, počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 55 m.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať