Reklama

ČT zavádza európsku normu pre jednotnú hlasitosť

Česká televízia zahájila postupnú implementáciu doporučenú Európskou vysielacou úniou (EBU) k dosiahnutiu jednotnej hlasitosti reklamy v rámci zvukového doprovodu u svojho vysielania.

ČT ako člen EBU sa už dlhodobo zúčastňuje jednaní o technickom riešení, ktoré by umožnilo normalizovať hlasitosť a maximálnu povolenú úroveň zvukových signálov v oblasti reklamy ako aj ostatných častí programu.
Pokračovanie nižšie:


Odborníci v rámci EBU vydali doručenie R 128, ktoré rieši problém hlasitej reklamy novým spôsobom merania vysielaného zvukového signálu. „Som presvedčený o tom, že toto doporučenie EBU je plne funkčné a realizovateľné technické riešenie problému hlasitej televíznej reklamy overené v zahraničí. Veríme, že k nemu prihliadnu aj český zákonodarcovia v rámci prípravy legislatívnej úpravy, podľa ktorej by mal vzniknúť zákonný rámec pre dodržiavanie princípov jednotnej hlasitosti televízneho vysielania,“ hovorí generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák s tým, že táto metodika umožní dodržanie nielen jednotnej hlasitosti medzi programami jedného vysielateľa, ale aj medzi programami rôznych prevádzkovateľov vysielania.

Vedenie ČT deklaruje, že bude aj naďalej modernizovať svoju technologickú infraštruktúru v duchu doporučenia EBU R 128 tak, aby bol divákovi poskytovaný stále dokonalejší zvukový doprovod. Ako prvý krok na tejto ceste už ČT zahájila testovanie zvukového procesoru pracujúceho podľa už uvádzaného doporučenia na svojom programovom okruhu ČT4 a neskôr aj na ČT2.

(ČT)

Mohlo by vás ešte zaujímať