Reklama

Organizačné zmeny platforiem CS LINK a Skylink

Od 1. januára 2012 došlo u satelitných platforiem CS LINK a Skylink, ktoré vysielajú prostredníctvom satelitnej pozície ASTRA (23,5E) k organizačným zmenám vzhľadom k tomu, že obe platformy majú spoločného vlastníka, luxemburskú spoločnosť M77 Group S.A..

Ako u CS Linku tak aj u Skylinku došlo k vyčleneniu jednotlivých odborných činností a ich prevod na externého dodávateľa služieb. Súčasne s vyčlenením činností prešli k dodávateľským spoločnostiam rovnako aj pracovníci spoločností Media Vision, s.r.o., TradeTec, a.s. a Skylink, a.s., ktorí príslušné činnosti vykonávajú.
Pokračovanie nižšie:


Externí dodávatelia služieb teraz podporujú obe platformy, takže predtým oddelené tímy Skylinku a CS Linku plnia teraz všetky úlohy spoločne.

Prehľad dodávateľských spoločností podľa oboru činnosti:

Marketing
Eviso Czech Republic, s.r.o. (Česká republika)
Eviso SK, s.r.o. (Slovenská republika)

Logistika (predaj kariet)
1.JoVi, s.r.o. (Česká a Slovenská republika)

Zákaznícky servis
ACS Czech Republic s.r.o. (Česká a Slovenská republika)

Satelitná distribúcia, koncové zariadenia
E4C Group, s.r.o. (Česká a Slovenská republika)

IT a interné systémy
E Zilly CZ, s.r.o. (Česká a Slovenská republika)

V súvislosti s uvedenými organizačnými zmenami dôjde rovnako k zmene kontaktných údajov jednotlivých pracovníkov (e-mailové adresy). O týchto zmenách budú platformy informovať svojich partnerov priebežne.

Organizačné zmeny nemajú vplyv na zákazníkov CS Linku ani Skylinku. Pre nich aj naďalej poskytujú služby spoločnosti Media Vision, a.s. a TradeTec, a.s. a nemenia sa preto ani kontaktné údaje.

Malé zmeny zaznamenajú aj samotní autorizovaní predajcovia platforiem Skylink a CS LINK. Doteraz navštevovali autorizovaných predajcov na Slovensku zástupcovia oboch satelitných platforiem, po novom to bude už len jeden obchodný zástupca, ktorý bude zastupovať obe platformy.

Mohlo by vás ešte zaujímať