Reklama

Televízia TV LUX pozýva k týždňovej modlitbovej reťazi

K modlitbám za televíziu pozýva svojich divákov, priaznivcov a podporovateľov druhý decembrový týždeň slovenská katolícka televízia TV LUX. Od 5. do 11. decembra 2011 chystá už po štvrtýkrát reťaz modlitieb. Cieľom tejto iniciatívy je zjednotiť sa v modlitbách za televíziu, jej zamestnancov, vedenie, jej vysielanie a potreby. TV LUX túto iniciatívu prezentuje ako jeden z darčekov, ktorý môžu ľudia počas týždňa, v ktorom si pripomíname sviatok sv. Mikuláša, venovať televízii.
Pokračovanie nižšie:


Uvedomujeme si, že ako katolícke médium nevyhnutne potrebujeme okrem finančnej či materiálnej pomoci aj modlitebnú podporu našich divákov a priaznivcov,“ hovorí riaditeľ televízie TV LUX Ján Buc. „V službe pre budovanie Božieho kráľovstva nie je možné obstáť bez pevného duchovného zázemia a zakorenenia v Kristovi. Sme veľmi vďační za každú modlitbu a obetu,“ dodáva riaditeľ Buc.

Za televíziu sa je možné modliť kedykoľvek počas týždňa. Tí, ktorí majú záujem modliť sa niektorú hodinu v čase od 7:00 do 24:00 h, môžu televízii nahlásiť vybraný deň a hodinu na telefónnom čísle 02/ 60 20 27 27 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu klub@tvlux.sk. Ak sa chce zapojiť niektorý z členov Klubu priateľov, uvedie aj svoje klubové číslo. Cieľom je vytvoriť reťaz modlitieb 17 hodín denne 7 dní v týždni.

Televízia TV LUX je slovenská katolícka televízia, ktorá spustila samostatné vysielanie 4. mája 2008 prostredníctvom satelitu a káblovej televízie. Jej ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja, povzbudenia a hodnôt.

Eva Hrešková

Mohlo by vás ešte zaujímať