Reklama

Skúšobné vysielanie DVB-T2 aj z vysielača Borský Milkuláš

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil spoločnosti Towercom, a.s. skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania druhej generácie (DVB-T2). Povolený vysielač Borský Mikuláš bude využívať K66. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 23.9. 2011. Povolenie je platné do 31.10.2011.
Pokračovanie nižšie:


TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 alebo MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 32k, modulácia 256-QAM, ochranný interval 1/16, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, výška antény nad terénom 60,91m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 3 100 W.

Pripomeňme, že spoločnosť Towercom už získala povolenie na skúšobné digitálne terestriálne vysielanie druhej generácie (DVB-T2) 16.augusta 2011 z vysielača Kamzík v Bratislave. Povolenie je platné len do konca septembra 2011.

Prečítajte si tiež: Skušobné vysielanie DVB-T2 v Bratislave so zaujímavou programovov ponukou už dnes

Programová skladba skúšobného DVB-T2 multiplexu z vysielača Kamzík:
Doku CS SD/MPEG-4
Kino CS SD/MPEG-4
Muzika CS SD/MPEG-4
Travel Channel HD HD/MPEG-4
Viasat Explorer SD/MPEG-2
Viasat History SD/MPEG-2
Viasat Nature SD/MPEG-2

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať