Reklama

Povolený DVB-T vysielač pre miestny multiplex Trnava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti REGIO BROADCAST, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Trnava K 33 bude súčasťou miestneho multiplexu Trnava. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 26.8.2011. Povolenie je platné do 30.4.2018.
Pokračovanie nižšie:


TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti REGIO BROADCAST, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4“.

Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 110 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 966 W.

(TÚSR)

Mohlo by vás ešte zaujímať