Reklama

Ukončenie analógového vysielania STV

Po úspešnom zavŕšení hlavnej fázy digitalizácie v júni 2011 odchádza analógové televízne vysielanie do histórie. Na základe zmluvnej dohody s RTVS (STV) bude dňa 31. augusta 2011 ukončené analógové terestriálne vysielanie verejnoprávneho vysielateľa a jej programových okruhov Jednotky a Dvojky na zvyšných vysielačoch a prevádzačoch Towercomu, ktoré ostali v prevádzke.
Pokračovanie nižšie:

Postup vypínania analógového terestriálneho TV vysielania:

do konca júna 2011: väčšina frekvencií komerčných staníc a STV2 (minoritne STV1)
do konca augusta 2011: všetky frekvencie STV na všetkých vysielačoch a prevádzačoch Towercomu (na základe zmluvnej dohody s RTVS)
do konca roka 2011: ďalšie frekvencie komerčných staníc
do konca roka 2012: minorita zvyšných frekvencií komerčných staníc

Odporúčame divákom, ktorí ešte prijímajú analógové TV vysielanie cez anténu, aby neodkladali zmenu príjmu televízneho vysielania na digitálne. Už teraz môžu diváci takmer na celom Slovensku sledovať televízne vysielanie v digitálnej kvalite, s bohatšou programovou ponukou TV staníc a modernými doplnkovými službami (elektronický programový sprievodca). To všetko bez aktivačných a bez mesačných poplatkov. Presmerovanie vašej prijímacej antény, odbornú montáž a ďalšie poradenstvo vám poskytnú predajcovia s anténovou technikou, ktorých zoznam (podľa okresov) nájdete na stranke dvbt.towercom.sk. Neodporúčame realizovať zmenu príjmu televízneho vysielania prostredníctvom podomových predajcov, ktorí nedisponujú odbornými znalosťami ani skúsenosťami s anténovou technikou.

Mohlo by vás ešte zaujímať