Reklama

Vysielače prechodového multipexu sú už vypnuté

29. júna 2011 bola hlavná fáza digitalizácie terestriálneho vysielania úspešne zavŕšená. Nové digitálne multiplexy – druhý aj verejnoprávny sú dostupné už pre takmer všetky dománosti. Prechodový (prvý) multiplex, ktorý dovtedy šíril programovú ponuku splnil svoj účel. Signál prvého multiplexu bol vypnutý k 1.7.2011 na vysielačoch:

Banská Bystrica – Laskomer
Bardejov – Magura
Košice – Heringeš
Košice- Makovica
Modrý Kameň – Španí Laz
Námestovo – Magurka
Ružomberok – Úložisko
Uhrovec – Ostrý vrch
Žilina – Krížava
Pokračovanie nižšie:


K 15.7.2011 bude ukončené vysielanie prechodové multiplexu z posledných 3 vysielačov:
Bratislava – Kamzík
Nové mesto nad Váhom – Veľká Javorina
Poprad – Kráľova hoľa

Diváci môžu aj naďalej prijímať digitálne terestriálne vysielanie, ale je nutné, aby si na svojich DVB-T prijímačoch znovu spustili automatické vyhľadanie TV staníc. Po vyhľadaní a uložení nájdených nových programov budú mať k dispozícii rozšírenú programovú ponuku.

Mohlo by vás ešte zaujímať