Reklama

Skylink: Výmenu kariet s bonusom predlžujeme poslednýkrát

Česko-slovenská satelitná platforma Skylink predlžuje opäť akciu Karta Skylink výmena s bonusom do 7.8.2011. Avizuje však, že je to už posledné predĺženie tejto akcie.

Väčšina zákazníkov Skylinku vlastní prístupovú kartu, ktorá je po technickej stránke typu CryptoWorks. Vzhľadom k tomu, že v roku 2012 skončí technická podpora zo strany dodávateľa tohto systému, bude treba staré karty CryptoWorks v budúcom období postupne vymeniť za nové karty Irdeto (Irdeto ICE).

Výmena sa týka kariet CryptoWorks so sériovým číslom začínajúcim 0000285…, 03436… a 01976….

Satelitná platforma Skylink odporúča kartu vymeniť včas, aby v budúcnosti neboli zákazníci vystavení zbytočnej časovej tiesni. Nakoľko čo najhladší priebeh výmeny kariet je rovnako v záujme Skylinku, uvádza už od 27. 4. 2011 špeciálnu akciu „Karta Skylink VÝMENA s bonusom“. Cenu, ktorú zákazník za kartu VÝMENA zaplatí, získa od Skylinku späť v plnej výške formou bonusu pre objednanie platených programových balíčkov z ponuky Skylinku podľa vlastného výberu.

Túto mimoriadnu akciu Skylink predlžuje už po druhýkrát a zároveň dodáva, že sa jedná o posledné predĺženie danej akcie. Pre využitie je teda nutné kartu výmena registrovať najneskôr do 7.8.2011. Karty registrované po tomto dátume už bonus pre objednanie platených balíčkov nezískajú.

Ďalšie zaujímavé správy: