Reklama

Skylink: Výmenu kariet s bonusom predlžujeme poslednýkrát

Česko-slovenská satelitná platforma Skylink predlžuje opäť akciu Karta Skylink výmena s bonusom do 7.8.2011. Avizuje však, že je to už posledné predĺženie tejto akcie.

Väčšina zákazníkov Skylinku vlastní prístupovú kartu, ktorá je po technickej stránke typu CryptoWorks. Vzhľadom k tomu, že v roku 2012 skončí technická podpora zo strany dodávateľa tohto systému, bude treba staré karty CryptoWorks v budúcom období postupne vymeniť za nové karty Irdeto (Irdeto ICE).
Pokračovanie nižšie:

Výmena sa týka kariet CryptoWorks so sériovým číslom začínajúcim 0000285…, 03436… a 01976….

Satelitná platforma Skylink odporúča kartu vymeniť včas, aby v budúcnosti neboli zákazníci vystavení zbytočnej časovej tiesni. Nakoľko čo najhladší priebeh výmeny kariet je rovnako v záujme Skylinku, uvádza už od 27. 4. 2011 špeciálnu akciu „Karta Skylink VÝMENA s bonusom“. Cenu, ktorú zákazník za kartu VÝMENA zaplatí, získa od Skylinku späť v plnej výške formou bonusu pre objednanie platených programových balíčkov z ponuky Skylinku podľa vlastného výberu.

Túto mimoriadnu akciu Skylink predlžuje už po druhýkrát a zároveň dodáva, že sa jedná o posledné predĺženie danej akcie. Pre využitie je teda nutné kartu výmena registrovať najneskôr do 7.8.2011. Karty registrované po tomto dátume už bonus pre objednanie platených balíčkov nezískajú.

Mohlo by vás ešte zaujímať