Reklama

Nitrička, TV LUX a McBox cez DVB-T len v skúšobnej prevádzke

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na skúšobnú prevádzku vysielača DVB-T. Povolený vysielač Nitra (Klokočina) je súčasťou siete dočasného terestriálneho multiplexu. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2010. Platnosť povolenia je do 31.12.2011.
Pokračovanie nižšie:


Vysielač bude vysielať na K54. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolil systém zdrojového kódovania „MPEG-2 a MPEG-4“. Povolená je vertikálna polarizácia, výška antény nad terénom 35 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 4000 W.

Mohlo by vás ešte zaujímať