Reklama

Štvrtý multiplex musí Towercom spustiť najneskôr do konca augusta 2012

Reklama

Víťazom výberového konania na 4. multiplex je Towercom

Reklama

TÚ SR: O frekvencie na 4. multiplex majú záujem dve spoločnosti

Reklama

Towercom: Dátum štartu nového transpondéru ešte nebol stanovený

Programová pozícia po STV3 je na satelite stále aktívna, prečo?

Towercom: Nový transpondér na satelite ASTRA (23,5°E) bude spustený v najbližšom čase