Reklama

Towercom: Dátum štartu nového transpondéru ešte nebol stanovený

Reklama

Programová pozícia po STV3 je na satelite stále aktívna, prečo?

Reklama

Towercom: Nový transpondér na satelite ASTRA (23,5°E) bude spustený v najbližšom čase

Reklama

Skúšobné vysielanie DVB-T2 aj z vysielača Borský Milkuláš

Skylink si objednal už piaty transpondér na 23,5°E

Towercom plánuje skúšať DVB-T2 v Bratislave začiatkom septembra

Služby Skylinku na Slovensku sprostredkuje Skylink, a. s.