Reklama

National Geographic HD v platforme Skylink

Reklama

Skylink: MTV Live HD s Dolby Digital

Reklama

Skylink: Zmena prijímu NG Wild HD, iConcerts HD a MTV Live HD

Reklama

CS Link: Aktivácia samostatných programov len cez zákaznícku linku

Satelitná platforma Skylink je na predaj? (doplnené)

Skylink ukončuje predaj ICE kariet