Reklama

TV Východ ukončila vysielanie

Po približne dvoch rokoch ukončila vysielanie regionálna TV Východ. Prevádzkovateľ televízie, Martin Vaľko Zemplínska Produkčná Spoločnosť, požiadal Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) o odňatie licencie z dôvodu ukončenia podnikania k 31.5.2022. Od dnešného dňa tak televízia nevysiela.
Pokračovanie nižšie:

TV Východ mohli diváci prijímať na východnom Slovensku prostredníctvom vybraných miestnych DVB-T a MMDS vysielačov. Konkrétne sa jednalo o DVB-T vysielače v mestách Michalovce (48. kanál), Košice (39. kanál) a Rožňava (24. kanál). Okrem toho šírili televíziu aj vybraní kábloví a IPTV operátori. Dostupná bola tiež nekódovane (FTA) aj cez družicu Belintersat (51,5°E).

TV Východ mapovala vo svojom vysielaní dianie z celého východného Slovenska. Oficiálne odštartovala 1. júla 2020, kedy nahradila po dvoch rokoch vtedajšiu TV Senior. Ešte predtým však vysielala TV Zemplín. TV Zemplín vysiela aj dnes, ale už pod novým vysielateľom, spoločnosťou Logos Media.

Prevádzkovateľ TV Východ pri žiadosti o odňatie licencie zároveň uviedol, že odporúča udelenie novej licencie na programovú službu Televízia Východ partnerskej spoločnosti Logos Media, nakoľko táto spoločnosť dlhodobo spolupracuje s vysielateľom a má záujem pokračovať vo vysielaní Televízie Východ nepretržite aj naďalej. V prípade, že Rada pre vysielanie a retransmisiu udelí Logos Media novú licenciu, mohla by TV Východ opäť začať vysielať už pod novým prevádzkovateľom.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. Logos Media? To na 99% znamená, že pribudne ďalšia náboženská TV s licenciou regionálnej TV.

Komentáre už nie sú povolené.