Reklama

Vysielateľ TV JOJ žaloval Radu za vysokú sankciu, súd dnes žalobu zamietol

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila v decembri 2016 vysielateľovi TV JOJ, spoločnosti MAC TV s.r.o., jednu z najvyšších finančných sankcií – úhrnnú pokutu vo výške 80 000 eur. Vysielateľ podľa RVR porušil povinnosť zreteľne oddeľovať reklamu od iných programov, nedodržal povolený počet prerušení programu reklamou, prekročil maximálne povolený časový rozsah reklamy počas jednej hodiny a porušil podmienky umiestňovania produktov (product placement) v programe.
Pokračovanie nižšie:

Správne konanie voči vysielateľovi začala Rada v apríli 2016, po doručení sťažnosti televízneho diváka. Sťažovateľ namietal množstvo reklamy a reklamných prerušení v období od 1. 4. 2016 do 26. 4. 2016 na programovej službe JOJ. Rada v správnom konaní dospela k záveru, že došlo k porušeniu štyroch ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii.

V uvedenom časovom období vysielateľ celkovo devätnásťkrát prerušil vysielanie programu Noviny (pričom každé vysielanie trvalo približne 49 minút) zaradením reklamy dvakrát, čím porušil § 35 ods. 3 ZVR. Podľa zákona sa pri vysielaní spravodajského programu povoľuje jedno prerušenie reklamou na každý 30-minútový časový úsek.

Rada ďalej vyhodnotila, že vysielateľ odvysielal reklamné a telenákupné šoty v časovom rozsahu vyššom ako je povolených 12 minút počas jednej hodiny, čím porušil § 36 ods. 2 ZVR. Vysielateľ prekročil časový limit dvakrát o 15 sekúnd a trikrát o 14 sekúnd.

Podľa § 34 ods. 1 zákona o vysielaní a retransmisii je vysielateľ povinný rozoznateľne a zreteľne oddeliť reklamu a telenákup od iných častí programovej služby. V správnom konaní bolo preukázané, že počas piatich dní došlo pred a po programe Šport k odvysielaniu komunikátu označujúceho sponzora programu – spoločnosť Tipsport, ktorý naplnil definíciu reklamy, pričom nebol zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Vysielateľ ďalej porušil § 39a ods. 2 ZVR s odkazom a § 39a ods. 5 písm. d) ZVR tým, že celkovo osemnásťkrát zreteľne neinformoval verejnosť o existencii umiestňovania produktov v programe Šport, označením na jeho začiatku. Zákon prikazuje informovať verejnosť o umiestňovaní produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou.

Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o mnohonásobné opakované porušenie týchto povinností, Rada prijala uznesenie o uložení úhrnnej sankcie vo výške 80 000 eur. Vysielateľ podal v zákonnej lehote voči rozhodnutiu Rady žalobu, ktorú dnes Krajský súd v Bratislave zamietol.

Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, vysielateľ MAC TV s.r.o. môže voči rozsudku podať kasačnú sťažnosť.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

 1. za toľko porušení by som im okamžite odobral licenciu a neriešil to pokutou aspoň by prestali šíriť ten hnoj

  1. Zase netreba to preháňať. Na odobratie licencie to určite nie je. Problém nie je to, že napríklad presiahli dĺžku reklamných blokov o 14-15 sekúnd a pod., to sú prkotiny. Skutočný problém je, že zákon, ktorý si televízie vylobovali, povoľuje príliš veľa reklamy a to aj plateným staniciam (Markíza…). Celkovo by bolo treba množstvo reklamy a upútavok aspoň trochu okresať a plateným staniciam nastaviť podstatne tvrdšie podmienky, ako FTA TV.

  2. Súhlasím s Pidjinom. Naviac, počas spravodajských relácií (Noviny….) by som úplne zakázal prerušiť reklamami a upútavkami. Čo to je za blbosť ku koncu novín: “ o minutu sme späť“? Už tých pár minút do konca správ nevedia vydržať? Predchádzajúca reklama končila pred 15-20 minút, a zase, ale iba na 1 minutu. To je tiež obchádzanie zákona. Keď zrátame dĺžku reklám počas „Krimi“ a „Noviny“, je to viac ako 12 minút.
   Keď je vysielaný program verejného záujmu, ako sú správy a noviny, reklamy treba zakázať.

 2. 80 tisic je malo na to. tv joj si robi prdel s ludi a misli si ze moze vysielat netrestane 24h/den (alebo este viac – plus, wau) reklamu prerusenu zlym programom a ze im to ludia tak zozeru

  1. Jasné, že to ľudia zožerú. Veď to isté zožrali aj Markíze a ešte si aj za tú reklamnú stoku ochotne platia.

Komentáre už nie sú povolené.