Reklama

freeSAT stráca predplatiteľov v Česku, na Slovensku iba s minimálnym rastom

Satelitná platforma freeSAT, ktorú prevádzkuje luxemburská spoločnosť UPC DTH, stratila v treťom štvrťroku 2016 v Českej republike 1 700 predplatiteľov. Na Slovensku zaznamenala platforma síce nárast, ale len minimálny. Službu si za tri mesiace zriadilo iba 100 nových zákazníkov. K 30. septembru 2016 počet zákazníkov freeSATu v oboch krajinách dosiahol 182 800 (69 200 v SR a 113 600 v ČR).
Pokračovanie nižšie:


Ak sa pozrieme zatiaľ na tento rok, platforma stratila už 6 600 predplatiteľov. Zlé výsledky dosahuje v susednej Českej republike kde jej služby prestalo za deväť mesiacov tohto roka využívať 6 500 zákazníkov. Na Slovensku si pritom udržiava počet zákazníkov na približne rovnakom počte z konca roka 2015. Pokles v tomto roku je zatiaľ len minimálny – 100 predplatiteľov.

K 30. septembru 2016 využívalo služby satelitného operátora UPC DTH 827 700, z toho 295 400 v Maďarsku (UPC Direct), 349 500 v Rumunsku (FocusSat), 113 600 v Českej republike a 69 200 v Slovenskej republike (freeSAT). V porovnaní údajov z konca júna 2016 je to nárast o 3 tisíc predplatiteľov. V poslednom období sa najlepšie darilo platforme FocusSat s ktorou operátor získal až 4 700 nových zákazníkov.

Mohlo by vás ešte zaujímať