Reklama

Prevádzkovateľ Skylinku dostal od ČTÚ pokutu vo výške viac ako 351 tisíc eur

Luxemburská spoločnosť M7 Group, ktorá prevádzkuje satelitnú platformu Skylink prostredníctvom družice Astra 3B (23,5°E) na území Slovenska a Česka, dostala od Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) pokutu vo výške 9,5 milióna českých korún (351 509 €). Jedná sa najväčšiu pokutu, ktorú ČTÚ udelil doposiaľ tento rok. Dôvodom je nesplnenie zákonných povinností oznámiť úradu zahájenie výkonu komunikačnej činnosti.
Pokračovanie nižšie:


Podľa ČTÚ si M7 Group splnila oznamovaciu povinnosť až minulý rok (28. mája 2014), aj napriek tomu, že komunikačnú činnosť poskytuje od roku 2013. „Výška pokuty odráža závažnosť previnenia v dĺžke doby, po ktorú spoločnosť vykonávala komunikačnú činnosť bez oprávnenia. Tento dlhodobo nezákonný stav súčasne významne negatívne ovplyvnil aj štatistické údaje za roky 2013 a 2014, s ktorými nakladá nielen ČTÚ, ale aj ďalšie orgány štátnej správy, justície a orgány medzinárodných organizácií a Európskej únie. M7 Group je jedným z hlavných poskytovateľov elektronických komunikačných služieb v Českej republike. Jej služby odoberá desatina obyvateľov ČR,“ uviedol dnes ČTÚ.

M7 Group sa v podanom rozklade obhajovala tým, že konala v dobrej viere a na základe presvedčenia, že príslušné ustanovenia Spoločného regulačného rámca EÚ sa nevzťahujú na jej poskytované služby, ktoré spočívajú v poskytovaní obsahu.

Spoločnosť sa spoliehala na odlišný výklad článku 2 písm. c) rámcovej smernice (2002/21 / ES), než ktorý uviedol Súdny dvor Európskej únie v rozsudku vo veci C- 475/12 UPC DTH (freeSAT). Súdny dvor v ňom pripomenul, že smernica (2002/20 / ES) umožňuje členským štátom, aby vyžadovali registráciu začatia poskytovania služby elektronických komunikácií na svojom území. Smernica tiež umožňuje, aby členský štát, na území ktorého majú bydlisko príjemcovia tejto služby, podriadil jej poskytovanie určitým podmienkam, ktoré sú špecifické pre odvetvie elektronických komunikácií. Vnútroštátne orgány teda môžu od podnikov požadovať informácie potrebné na overenie dodržiavania podmienok ochrany spotrebiteľa.

Operátor uplatnil námietku o ospravedlniteľnom právnom omyle, pre ktorý nemôže byť za spáchanie správneho deliktu zodpovedným, keď uviedol, že pred citovaným rozsudkom Súdneho dvora neexistovalo žiadne obdobné rozhodnutie, ktoré by interpretovalo definíciu elektronických komunikačných služieb tak široko.

ČTÚ však spoločnosť M7 Group opakovane na porušovanie zákona upozorňoval, preto nemohla byť v dobrej viere, ako uvádza.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. Jo to poznáme na fore je každý frajer a píše skončili sme zo skylinkom ale pri tom opak je pravdou 🙂

  2. Keby niet Skylinku tak čumíte všetci len na mazanice.

  3. DVB-T má lepší obraz…pravidlá platia pre všetkých.

Komentáre už nie sú povolené.