Reklama

freeSATu sa v poslednom štvrťroku 2014 darilo získavať nových zákazníkov

Satelitná platforma freeSAT, ktorú prevádzkuje luxemburská spoločnosť UPC DTH, zaznamenala v poslednom štvrťroku 2014 na Slovensku nárast o 1 600 nových zákazníkov. Jedná sa v podstate o najlepší kvartál roku, keďže po minulé obdobia skôr zákazníkov platforma strácala. V prvom štvrťroku prestalo jej služby využívať 700 predplatiteľov, v druhom zase 500, v treťom až 800. Celkovo jej tak za deväť mesiacov roku 2014 ubudlo až 2 000 predplatiteľov. K zvýšeniu počtu zákazníkov za posledné obdobie zrejme pomohli aj rôzne akcie operátora ako druhá karta či prijímač zadarmo.
Pokračovanie nižšie:


Služby satelitnej televízie freeSAT tak k 31. decembru 2014 využívalo na Slovensku 66 100 zákazníkov. V porovnaní s rokom 2013 je to však pokles o 400 predplatiteľov, keďže k 31. decembru 2013 mala platforma 66 500 zákazníkov.

V poslednom štvrťroku 2014 sa darilo platforme aj v Českej republike, kde k 31.12.2014 mala už 112 tisíc predplatiteľov. Za posledné tri mesiace je to nárast o 5 500.

Okrem Slovenska a Česka sa spoločnosti UPC DTH darilo v poslednom štvrťroku 2014 aj na ďalších trhoch. V Rumunsku (Focus Sat) získala 19 tisíc a v Maďarsku (UPC Direct) 7 900 nových predplatiteľov.

Celkovo využívalo k 31. decembru 2014 služby UPC DTH v štyroch krajinách 783 300 zákazníkov.
Najviac zákazníkov má spoločnosť v Rumunsku (324 800), nasleduje Maďarsko (280 400), Česko (112 000) a Slovensko (66 100). Spoločnosť tak v porovnaní s koncom septembra 2014 získala až 34 tisíc nových zákazníkov.

Mohlo by vás ešte zaujímať