Reklama

TV JOJ dostala pokutu za príliš veľa reklám

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom poslednom zasadaní, ktoré sa konalo v utorok 27. januára 2015 udelila prevádzkovateľovi televízie JOJ, spoločnosti MAC TV dve pokuty v celkovej výške 5 200 €.
Pokračovanie nižšie:


Prvú pokutu vo výške 4 000 € uložila RVR vysielateľovi MAC TV za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 6. septembra 2014 päťkrát prerušil program Som číslo štyri zaradením reklamy na svojom hlavnom kanáli JOJ.

Druhá sankcia vo výške 1 200 € bola udelená vysielateľovi MAC TV za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania komunikátu Eurominúty odvysielaného dňa 10. septembra 2014 na stanici Plus.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

Komentáre už nie sú povolené.