Reklama

RÚ: Buďte obozretní pri podpis zmluvy s operátormi

Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov vrátane satelitných. Toto obdobie je okrem toho charakteristické aj prípravami na sviatky a nedostatkom času. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že v dôsledku nepozornosti a nedostatku času záujemcovia o služby pomerne často uzatvárajú zmluvy s operátormi neuvážene, následkom toho po čase prichádza k vytriezveniu zo sviatočnej eufórie a hľadanie vinníka za vzniknutý stav. Miera budúcej spokojnosti užívateľov vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu.
Pokračovanie nižšie:

Pokiaľ užívateľov niektorá z ponúk osloví, tak sa rozhodne nemôžu spoliehať len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získa napr. rozhovorom so susedom alebo s predajcami služieb. Tieto informácie sú neúplné a obvykle obsahujú len hlavné výhody služby. Pred uzavretím zmluvy s telekomunikačným operátorom je potrebné oboznámiť sa s jej podmienkami. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Ak bude účastník chcieť ukončiť zmluvný vzťah skôr, aj napriek zmluvnej viazanosti, bude to spojené so zmluvnou sankciou. Výnimkou sú prípady, kedy účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ktoré upravuje zákon. Zmluva má písomnú formu, ale meniť ju je možné aj inou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Prípadné nejasnosti si je potrebné vysvetliť pred uzavretím zmluvy. Ak záujemca napr. o službu pripojenia k internetu nemá dostatok potrebných znalostí na posúdenie parametrov služby, tak by si mal nechať poradiť niekým nezávislým. Predíde tak možnému sklamaniu a nedorozumeniam s operátorom. Neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia.

Odporúčania RÚ:
1) Nekonajte pod tlakom. Ak nemáte dostatok času, uzavretie zmluvy radšej odložte.
2) Všeobecné podmienky a cenník si dôkladne preštudujte, dostupné sú aj na internetových stránkach operátorov.
3) Dôkladne uvážte zmluvnú viazanosť.
4) Vyjasnite si to, čo vám je nejasné.
5) V prípade absencie potrebných znalostí si nechajte nezávisle poradiť.

(TS RÚ)

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. Práve som si chcel ísť kúpiť CA modul na Plustelku, hlavne pre ČT-ky. No asi to ešte zvážim. Zo zásady. Práve administratíva RÚ prispela k zrušeniu cezhraničného príjmu českých muxov a teraz ide moralizovať.

  2. Maroš pletieš si RÚ s Radou pre vysielanie a retransmisiu. RÚ nie je regulátorom obsahu, tým je Rada.

  3. On ma zrejme na mysli pridelovanie frekvencii. To uz sa tu ale riesilo niekolko krat. Naposledy tu: http://www.satelitnatv.sk/2014/11/avis-spustil-novy-lokalny-vysielac-v-martine-na-54-kanali-niektorym-divakom-sa-to-vsak-nepaci/

  4. Ešte doplním, že moje predchádzajúce vyjadrenie sa týkalo príjmu cez satelit. Pri DVB-T si frekvencie pre miestne mutiplexy, ktoré v niektorých prípadoch sú na rovnakých frekvenciách ako české multiplexy, vyberajú prevádzkovatelia. Na tomto webe bolo k tomu publikované pomerne rozsiahle vysvetlenie.

  5. Áno, mal som na mysli RÚ /predtým TÚSR/ a jeho prideľovanie frekvencií pre DVB-T. A budem sa snažiť pripomínať to vždy, pokiaľ sa to bude čo len trocha týkať témy, nech sa na to nezabudne. A tie rozprávky, že frekvenciu si vyberá prevázdkovateľ, ešte pred 3. rokmi by som tomu veril. Že prečo, no preto že PLUSTELKA, SKYLINK, …..

Komentáre už nie sú povolené.