Reklama

Máte predplatený balíček na karte Skylink a chcete prejsť na vyšší? Nie je to žiadny problém

Všetci zákazníci satelitnej platformy Skylink, ktorí využívajú jeden z nižších balíčkov môžu kedykoľvek prejsť na vybraný vyšší balíček a to bez toho, aby stratili nejaké finančné prostriedky. Systém platformy je totiž nastavený tak, že súčasným predplatiteľom s nižším balíčkom pri aktivácii vyššieho balíčka dochádza k automatickému prepočítavaniu predplatného. Pri prijatí platby sa automaticky nastaví dĺžka vyššej služby na počet dní, ktoré sa vypočítajú nasledovne:

Nevyčerpaná čiastka za nižší balíček + nová platba/denná cena vyššieho balíčka.

V prípade, že je vyššia služba predplatená so zľavou, bude zostatková hodnota pôvodnej nižšej služby prepočítaná na vyššiu službu v cenníkovej cene bez zľavy.
Pokračovanie nižšie:

Balíček CS Film sa prepočítava na balíček Mini, Multi, Kombi, Multi HD, alebo komplet vždy v závislosti na tom, čo si zákazník predplatí ako vyššiu službu.

Balíček Mini se prepočítava na Multi, Kombi, Multi HD, alebo na Komplet v závislosti na tom, čo si zákazník predplatí ako vyššiu službu.

Balíček Multi sa prepočítava na Kombi, Multi HD alebo na balík Komplet v závislosti na tom, čo si zákazník predplatí ako vyššiu službu.

HD Plus sa prepočítava na Multi HD alebo na Komplet v závislosti na tom, čo si zákazník predplatí ako vyššiu službu.

Balík Kombi sa prepočítava na Multi HD alebo na Komplet v závislosti na tom, čo si zákazník predplatí ako vyššiu službu.

Balík Multi HD sa automaticky prepočítava na Komplet.

Balíček Flexi 7 sa prepočítava na Multi, Kombi, Multi HD, poprípade na Komplet v závislosti na tom, čo si zákazník predplatí ako vyššiu službu.

Výnimkou sú služby, ktoré môžu byť na karte predplatené a spustené súbežne. V tom prípade ich systém automaticky neprepočítava. Platí to napr. v prípade aktivovaného balíčka Mini s Flexi 7 či HD Plus, alebo HD Plus s balíčkom Multi či Flexi 7. Ako aj pri službe, ktorá bola uhradená cez SIPO alebo Inkaso (služba je spustená na karte vždy do 1. dňa nasledujúceho mesiaca) a jednorázovo zaplatená služba.

Zákazníci, ktorí hradia predplatné pravidelnými platbami (SIPO, Inkaso z účtu), môžu prejsť na vyššiu službu tak, že požiadajú Zákaznícky servis Skylink o ukončenie pôvodnej služby a aktiváciu novej.

Mohlo by vás ešte zaujímať