Reklama

ČRa: Digitalizácia rozhlasu nie je stále pripravená

Rozhlas je poslednou analógovú platformou v Českej republike. Na rozdiel od analógového televízneho vysielania, ktoré sa skončilo v roku 2011, nemá žiadny jasný plán pre svoj ​​prechod k úplnej digitalizácii. Rozhlasový reklamný trh pritom už niekoľko rokov klesá a potrebuje impulz k premene. Budúcnosťou digitálneho terestrického rozhlasového vysielania (DAB) sa včera v Žižkovskej veži v Prahe zaoberala konferencia Innovation Day – Rozhlas v 21. storočí.

Aktualizovaná mapa s najnovším vývojom situácie na cestách priamo na displeji v aute namiesto zúfalého ladenia rozhlasových staníc s dopravným spravodajstvom? Aj takúto službu vie ponúknuť digitálne rozhlasové vysielanie. Napríklad v Nemecku už bežne funguje. DAB vysielanie umožňuje rovnako ako digitálne televízne vysielanie prenos mnohých doplnkových informácií, prepojených s internetom, využitie elektronického programového sprievodcu alebo rádiotext. Predovšetkým ale prinesie poslucháčom násobne viac rozhlasových kanálov s kvalitným, čistým zvukom a signálom, ktorý sa nestráca. Uviedli České Rádiokomunikácie (ČRa) v tlačovej správe.
Pokračovanie nižšie:

Je nesporné, že DAB je budúcnosťou rozhlasového vysielania a zrejme vôbec najväčšou inováciou rozhlasového vysielania za celú dobu jeho existencie. Česká republika na neho zatiaľ nie je úplne pripravená,“ uviedol na konferencii Michal Čupa, generálny riaditeľ Českých Rádiokomunikácií. „Je potrebné najprv prijať zmeny príslušných zákonov, ktoré umožnia liberalizácii rozhlasového trhu, dostupnosť digitálnych prijímačov pre domácnosti alebo v autách. Dôležité bude vedieť ponúknuť obsah, ktorý nových možností využije,“ doplnil Čupa a ďalej dodal: „České Rádiokomunikácie sú pripravené spolupracovať na zavádzaní DAB, a to ako s Českým rozhlasom, ktorý má zásadnú úlohu v procese rozvoja digitálneho rozhlasového vysielania, tak aj s významnými komerčnými prevádzkovateľovi, ako sú napríklad skupiny Lagardère alebo Londa.“

Český rozhlas sa cíti byť prirodzeným lídrom digitalizácie rozhlasového vysielania v Českej republike. Spolu s kompetentnými orgánmi verejnej správy sa bude snažiť o to, aby celý proces digitalizácie prebehol čo najrýchlejšie, ale zároveň aj efektívne,“ doplnil Michal Koliandr, námestník generálneho riaditeľa pre správu a prevádzku Českého rozhlasu.

Podľa Marcela Procházku, riaditeľa pre reguláciu a stratégiu Českých Rádiokomunikácií, je digitalizácia rozhlasu finančne a organizačne náročný proces, ku ktorého príprave je nutná spolupráca prevádzkovateľov rozhlasového vysielania, operátorov sietí, výrobcov a predajcov rozhlasových prijímačov, výrobcov automobilov, regulátora a ministerstva kultúry. „Poslucháči, ktorí si v budúcnosti zaobstarajú digitálny prijímač, získajú prístup k úplne novému obsahu a moderným službám. Napríklad tri plánované rozhlasové multiplexy zaistia vysielanie až 60 staníc. Poslucháči sa navyše nemusia obávať obmedzenia súčasného analógového vysielania, ktoré bude v prevádzke paralelne vedľa digitálneho minimálne do roku 2025. Výhody rozhlasu v podobe bezplatného príjmu budú samozrejme zachované,“ spresnil Procházka.

Česká vláda stanovila ako orientačný termín prechodu na DAB rok 2025. Do tej doby má väčšina súkromných staníc licenciu na vysielanie v FM pásme. Obe formy rozhlasového vysielania, digitálne a analógové, môžu existovať paralelne, a ak bude dostatočná pripravenosť vysielateľov, záujem poslucháčov a dostupnosť prístrojov, môžu čisto digitálne stanice vznikať aj oveľa skôr.

(ČRa)

Mohlo by vás ešte zaujímať