Reklama

Spoločnosti SATRO skončila platnosť povolenia v pásme 2 600 MHz

V utorok 15. apríla 2014 skončila spoločnosti SATRO platnosť povolenia, v ktorom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) stanovil podmienky za ktorých môže používať frekvencie z frekvenčného pásma 2 600 MHz, ktoré si prenajala od spoločnosti Orange Slovensko. Informoval o to RÚ v tlačovej správe.

Spoločnosť SATRO si od spoločnosti Orange prenajala frekvencie (FDD) 2 500 – 2 530 MHz (vzostupná frekvencia) a 2 620 – 2 650 MHz (zostupná frekvencia). Územný rozsah bol vymedzený tromi kruhmi s polomerom 20 km a stredom na MMDS vysielačoch Nitra – Zobor, Nové Mesto nad Váhom a Považská Bystrica. Spoločnosť SATRO má už niekoľko rokov pridelené frekvencie v pásme 12 GHz, ktoré využíva na retransmisiu nezmenených TV programov.
Pokračovanie nižšie:

Spoločnosť SATRO bola jednou z jedenástich subjektov, ktoré v minulosti dočasne využívali pásmo 2 600 MHz na prevádzku MMDS, prostredníctvom ktorých vykonávali retransmisiu nezmenených TV programov. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), ktorý bol predchodca RÚ, v roku 2010 s dostatočným časovým predstihom informoval prevádzkovateľov rádiových zariadení MMDS v pásme 2500 – 2690 MHz o nepredĺžení povolení. Prevádzkovatelia na základe toho mohli včas urobiť všetky potrebné kroky voči koncovým užívateľom v súvislosti s ukončením prevádzky MMDS v uvedenom frekvenčnom pásme. TÚ SR tak prevádzkovateľom zároveň poskytol dostatočný časový priestor na eventuálny prechod do iného frekvenčného pásma, kde by mohli plynule pokračovať v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby – retransmisie nezmenených TV programov.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

  1. Do 15.4. a ako je možné že to ešte ide (dnes je 22.4.)

Komentáre už nie sú povolené.