Reklama

České Rádiokomunikácie zahájili v Prahe pilotné vysielanie digitálneho rozhlasu v III. pásme

České Rádiokomunikácie dnes oznámili zahájenie pilotného digitálneho rozhlasového vysielania v III. pásme. Vysielač na pražskom Strahove začal s vysielaním na štandarde DAB + (Digital Audio Broadcasting) dnes o 10:00 a je ním pokrytá väčšina hlavného mesta Českej republiky.

Pilotné rozhlasové vysielanie bude šírené na kanáli 10D v III. pásme, ktoré je pre šírenie digitálneho rozhlasu optimálne, z vysielača Praha – Strahov. Pražský multiplex digitálneho rozhlasového vysielania teraz obsahuje štyri kanály, ich počet sa však bude postupne zvyšovať. Aktuálne sú to Český rozhlas Vltava, Český rozhlas Wave, Európa 2 a RockZone. Príjem pilotného vysielania je možný na rozhlasových prijímačoch podporujúcich štandard DAB +. Vysielač pokrýva viac ako 800 tisíc obyvateľov v Prahe.
Pokračovanie nižšie:

Digitalizácia rozhlasového vysielania je zásadnou inováciou tohto posledného analógového média. Vysielanie spúšťame v pilotnom režime s cieľom overiť obchodné a technické parametre digitálneho rozhlasu,“ dopĺňa riaditeľ pre reguláciu ČRa Marcel Procházka. „Potom, čo bude rozhlasový trh plne liberalizovaný, je naším cieľom snažiť sa o celoplošné DAB vysielanie a z neho plynúci ďalší rozvoj a to vrátane previazania s internetovými službami.

Mohlo by vás ešte zaujímať