Reklama

SES a Eutelsat ukončili spor o pozíciu 28,5°E

Spoločnosti SES a Eutelsat Communications oznámili, že vzájomne uzavreli sériu dohôd, na základe ktorých došlo ku komplexnému urovnaniu súdneho konania týkajúceho sa práva podnikať na orbitálnej pozícii 28,5 stupňa východne (28,5°E) a takisto zahŕňa kroky dlhodobej komerčnej a frekvenčnej koordinácie.

Prvá dohoda ukončila arbitrážne konanie medzi spoločnosťami Eutelsat a SES, ktoré sa začalo v októbri 2012 pri Medzinárodnej obchodnej komore (ICC) v Paríži. Spor sa týkal práva využívať frekvenčné spektrum 500 MHz na orbitálnej pozícii 28,5°E. Eutelsat ukončil prevádzku služieb v tomto spektre 3. októbra 2013 a spoločnosť SES od tohto dátumu začala využívať spomínané spektrum. Spor o toto užívacie právo sa teraz vyriešil, pričom SES pokračuje v prevádzkovaní svojich satelitov na tejto pozícii a nezávisle od toho Eutelsat komerčne využíva časť kapacity na frekvenciách, ktoré boli predmetom sporu.
Pokračovanie nižšie:

Na základe druhej dohody medzi oboma spoločnosťami, Eutelsat podpísal dlhodobú zmluvu o využívaní satelitnej kapacity prostredníctvom satelitnej flotily SES na orbitálnej pozícii 28,5°E. Eutelsat bude komerčne využívať prostredníctvom flotily SES frekvenciu 125 MHz (8 transpondérov) zo spornej frekvencie 500 MHz. Eutelsat bude tiež komerčne využívať prostredníctvom flotily SES frekvenciu 250 MHz (12 transpondérov), ktorá nebola predmetom právnych konaní. Všetkých 20 transpondérov bude prevádzkovaných na troch nových satelitoch, ktoré spoločnosť SES uvádza do prevádzky na pozíciách 28,2/28,5°E – ide o satelity ASTRA 2F, ASTRA 2E a ASTRA 2G – prvé dva spomínané satelity už boli vypustené do vesmíru a sú už v plnej prevádzke, satelit ASTRA 2G bude vypustený do vesmíru v priebehu roka.

Tretia dohoda medzi oboma spoločnosťami rieši technickú otázku frekvenčnej koordinácie na základe pravidiel Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU). Umožní obidvom stranám optimalizované využívanie spomínaného frekvenčného spektra na niekoľkých orbitálnych pozíciách, ktoré pokrývajú Európu, Blízky východ a Afriku. Dohoda z technického hľadiska potvrdzuje a objasňuje geografické pokrytie a úroveň sily prenosu frekvencií na týchto orbitálnych pozíciách.

Spomínané dohody so spoločnosťou Eutelsat vytvárajú bezpečný rámec pre prevádzku satelitných služieb na veľkých trhoch z pohľadu vysielania a prenosu dát v Európe, na Blízkom východe a v Afrike,“ hovorí Romain Bausch, prezident a CEO spoločnosti SES. „Sú prospešné pre celé odvetvie a predovšetkým pre našich zákazníkov a koncových používateľov, ktorým sú poskytované optimálne satelitné služby. Tieto dohody umožnia spoločnosti SES naplno využiť investície do samotných satelitov ako aj do celej flotily a tiež efektívne prevádzkovať svoje aktíva a frekvenčné spektrum. Teraz sa môžeme zamerať na ďalšie komerčné využitie našej satelitnej kapacity a zabezpečovanie skvelých služieb pre zákazníkov a používateľov na celom svete.

Michel de Rosen, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Eutelsat, povedal: „So zreteľom na naše kľúčové ciele – dodávať klientom dokonalé služby a optimalizovať využívanie frekvenčného spektra, Eutelsat a SES zvolili pragmatický a obchodný prístup pri dosiahnutí tohto urovnania. Podpísané dlhodobé dohody objasňujú podmienky na prevádzku bez rušivých elementov v oblasti frekvencií, umožňujú obidvom spoločnostiam nezávisle od seba rozvíjať komerčné aktivity v konkurenčnom prostredí. Cieľom Eutelsatu je poskytovanie inovatívnych služieb na jednej z najživších orbitálnych pozícií na televíznom trhu. Eutelsat môže naďalej zlepšovať produktivitu svojich zdrojov na orbite a tiež budúcich investícií.

(Grayling)

Mohlo by vás ešte zaujímať