Reklama

TÚ SR zefektívňuje činnosť a znižuje počet zamestnancov

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) aj napriek svojim dlhodobo kladným finančným výsledkom pristúpil k zefektívneniu svojej činnosti a k zníženiu počtu svojich zamestnancov. Fyzický počet zamestnancov sa oproti koncu roku 2012 znižuje o 5%. resp. o 13% oproti koncu roku 2009. TÚ SR od roku 1999 znížil fyzický počet zamestnancov už o 40%, naopak rozsah kompetencií narástol.
Pokračovanie nižšie:

TÚ SR je financovaný refinančným mechanizmom z opakovaných úhrad, ktoré určuje a vyberá podľa zákona o elektronických komunikáciách od telekomunikačných operátorov, za právo podnikať používať frekvencie, čísla a za právo poskytovať siete a služby. Ročné výdavky TÚ SR, ako jedného z mála slovenských úradov, sú plne kryté jeho príjmami z opakovaných úhrad a nepredstavujú žiadnu záťaž pre štátny rozpočet Slovenskej republiky. Naopak príjmy TÚ SR z jednorazových úhrad za pridelenie frekvencií vo výberových konaniach, príjmy z pokút a pod. sú čistým príjmom štátneho rozpočtu. Tieto príjmy sú rádovo v miliónoch eur.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

Komentáre už nie sú povolené.