Reklama

Skylink, CS Link: Odpojovanie kariet s neuhradenym Servisnym poplatkom

S účinnosťou od dňa 1. 9. 2012 bol na satelitných platformách Skylink a CS Link zavedený tzv. Servisný poplatok (SP) vo výške 1,20 € mesačne za každú dekódovaciu kartu. V súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami príde k zastaveniu poskytovania služieb na tých kartách, na ktorých nie je ku dňu účinnosti SP uhradený (ďalej len odpájanie).

Proces bude rozdelený do dvoch fáz.

V prvej fázi príde k zastaveniu poskytovania všetkých programov s výnimkou programov ČT1, ČT2, STV Jednotka a STV Dvojka. Odpájanie bude zahájené dňa 1. 10. 2012 a bude prebiehať po dávkach v niekoľkých týždenných vlnách (vždy v noci z pondelka na utorok).

V druhej fázi budú odpojené všetky zostávajúce programy. Tento krok bude realizovaný jednorazovo dňa 3. 12. 2012 a bude se týkať tých kariet, ktoré prejdú prvou fázou odpájania a k tomuto dátumu na nich nebude SP stále uhradený.

Pokračovanie nižšie:

Odpojenie programov na kartách s neuhradeným SP nespôsobí znehodnotenie karty. Stačí kedykoľvek uhradiť SP a programy budú znovu pripojené. Najrýchlejším spôsobom je objednanie úhrady SP prostredníctvom SIPO alebo Inkasom z účtu na www.skylink.sk alebo www.cslink.sk. Rýchlym riešením s okamžitou aktiváciou karty je tiež úhrada ročného SP platobnou alebo kreditnou kartou, takisto prostredníctvom webových stránok, poprípade v hotovosti priamo u vybraných predajcov. Krátkodobú platbu SP na 10 dní môžete realizovať aj zaslaním textovej SMS v cene 1 € na číslo 8877 s textom správy „SP číslo dekódovacej karty“. Platba prevodom z účtu je časovo náročnejšia, z dôvodu potreby doručenia platby a jej spracovania v systéme. K aktivácii karty takýmto spôsobom môže prísť až po niekoľkých dňoch od úhrady SP.

Záverom pripomíname, že SP nemusia uhrádzať zákazníci s predplatným ktoréhokoľvek programového balíčka (SP je zahrnutý v predplatnom).

Všetkým užívateľom starých kariet typu CryptoWorks doporučujeme zabezpečiť si novú kartu Skylink VÝMENA (typu Irdeto ICE) a získať tým oslobodenie od platenia SP na 12 mesiacov od dátumu jej registrácie (podrobnosti na www.skylink.sk).

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

  1. Dúfam že iternetbanking tiež bude zohľadnení v mesačných splátkach 1,20 Ero…

Komentáre už nie sú povolené.