Reklama

Nebudú musieť niektorí zákazníci Skylinku platiť servisný poplatok?

Prvý september sa blíži a s ním aj zavedenie servisného poplatku pre zákazníkov satelitných platforiem Skylink a CS Link. Pre niektorých majiteľov dekódovacích kariet Skylink je však zavedenie servisného poplatku spoločnosťou M77 Group, prevádzkovateľom oboch platforiem Skylink a CS Link, v rozpore s VOP, uvádza to Slovenská obchodná inšpekcia. Jedná sa o dekódovacie karty registrované v období od 1.3.2008 do 1.10.2008.

SOI upozornila, že v predchádzajúcej verzii VOP, platných od 1.3.2008 nie je vymienená zmena cenníka. Z toho dôvodu, účtovanie poplatkov spotrebiteľom, ktorí uzatvorili zmluvu so spoločnosťou Towercom a registrovali kartu Skylink v čase od 1.3.2008 do 1.10.2008, je v rozpore s VOP. Jedná sa o upieranie práva spotrebiteľa, ktorý mal predmetnú službu deklarovanú a garantovanú trvale bez poplatkov pri podpise zmluvy. Títo spotrebitelia, ak nesúhlasia s VOP alebo niektorou jej časťou, majú možnosť obrátiť sa o prešetrenie celej záležitosti na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá po posúdení postúpi vec na riešenie vecne príslušnému kontrolnému orgánu v Luxemburgu, nakoľko súčasným poskytovateľom služby Skylink je spoločnosť M77 Group S.A., so sídlom 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Veľkovojvodstvo Luxemburské, ktorá prevádzkuje satelitnú platformu Skylink na území Slovenskej republiky.

Ďalšie zaujímavé správy:

Komentáre

  1. No tak to by bola zase záležitosť… Niektorí šťastlivci by boli oslobodení od platenia servisného… No M77 to rýchlo vyrieši iným spôsobom, keby…

Comments are closed.