Reklama

Nebudú musieť niektorí zákazníci Skylinku platiť servisný poplatok?

Prvý september sa blíži a s ním aj zavedenie servisného poplatku pre zákazníkov satelitných platforiem Skylink a CS Link. Pre niektorých majiteľov dekódovacích kariet Skylink je však zavedenie servisného poplatku spoločnosťou M77 Group, prevádzkovateľom oboch platforiem Skylink a CS Link, v rozpore s VOP, uvádza to Slovenská obchodná inšpekcia. Jedná sa o dekódovacie karty registrované v období od 1.3.2008 do 1.10.2008.
Pokračovanie nižšie:


SOI upozornila, že v predchádzajúcej verzii VOP, platných od 1.3.2008 nie je vymienená zmena cenníka. Z toho dôvodu, účtovanie poplatkov spotrebiteľom, ktorí uzatvorili zmluvu so spoločnosťou Towercom a registrovali kartu Skylink v čase od 1.3.2008 do 1.10.2008, je v rozpore s VOP. Jedná sa o upieranie práva spotrebiteľa, ktorý mal predmetnú službu deklarovanú a garantovanú trvale bez poplatkov pri podpise zmluvy. Títo spotrebitelia, ak nesúhlasia s VOP alebo niektorou jej časťou, majú možnosť obrátiť sa o prešetrenie celej záležitosti na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá po posúdení postúpi vec na riešenie vecne príslušnému kontrolnému orgánu v Luxemburgu, nakoľko súčasným poskytovateľom služby Skylink je spoločnosť M77 Group S.A., so sídlom 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Veľkovojvodstvo Luxemburské, ktorá prevádzkuje satelitnú platformu Skylink na území Slovenskej republiky.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

  1. No tak to by bola zase záležitosť… Niektorí šťastlivci by boli oslobodení od platenia servisného… No M77 to rýchlo vyrieši iným spôsobom, keby…

Komentáre už nie sú povolené.