Reklama

220 miliónov predplatiteľov satelitnej televízie na konci roku 2017

Počet domácností s platenou satelitnou televíziou dosiahne v roku 2017 v 80 krajinách zahrnutých do výskumu Digital TV Research, 220 miliónov v porovnaní so 154 miliónmi na konci roku 2011 a 91 miliónmi na konci roku 2007. Lídrom v tejto oblasti bude v roku 2017 India s 50,9 milióna domácnosťami s platenou satelitnou televíziou. Ďalej to budú nasledovať Spojené štáty s 36,5 milióna, Rusko 14,7 milióna) a Brazília 14,6 milióna domácnosťami.
Pokračovanie nižšie:


Podľa Global Satellite TV Forecasts, počet domácností s platenou satelitnou televíziou v Indii sa zvýši o 22,8 milióna, v Brazílii o 7,6 milióna, Indonézii o 6,7 milióna. Celkovo v merítku celého sveta to bude 66 miliónov nových zákazníkov satelitnej televízie.

Na konci roka 2011 penetrácia platenej satelitnej televízie vyniesla 11,1 percenta a na konci roku 2017 vynesie 14,4 percenta. Penetrácia v roku 2017 bude najväčšia v Juhoafrickej republike (60 %), Poľsku (45 %) a Írsku (44 %). V Indonézii sa zvýši z 5 % (2011) na 18 % (2017). Na druhej strane penetrácia v Malajzii klesne zo 47 % v roku 2011 na 38 % v roku 2017, kde sa domácnostiam odporúča prechod na IPTV.

(satkurier.pl)

Mohlo by vás ešte zaujímať