Reklama

Niekoľko tisícové pokuty pre JOJ a Markízu

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila na svojom včerajšom rokovaní niekoľko tisícové pokuty. Najväčšiu z nich uložila televízii JOJ, a to až 25 000 eur, za porušenie ochrany ľudskej dôstojnosti v súvislosti s odvysielaním programu Extrémne rodiny, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti účinkujúceho Tonka a jeho matky.

Rada uložila TV JOJ ešte ďalšie dve pokuty a to vo výške 3 319 eur za odvysielanie reklamného šotu na liek Oscillococcinum, v rámci ktorého nebola jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku a 2 000 eur za nedodanie súvislého záznamu z vysielania programu Šport vysielaného dňa 6. 1. 2012.

Televízii Markíza uložila RVR až štyri pokuty. Prvú vo výške 3 330 eur za porušenie § 34 ods. 3 ZVR ohľadom zvukovej intenzity reklamy v súvislosti s odvysielaním reklamného bloku počas programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu, druhú 3 319 eur za to, že zreteľne neoddelila reklamy od iných programov, tretiu vo výške 5 000 eur pre porušenie zákona o vysielaní a retransmisii (ochrana maloletých) a poslednú vo výške 4 000 eur za odvysielanie reklamy na liek Mucosolvan, v rámci ktorého nebola jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku.

Celkovo RVR udelila televízii Markíza pokuty vo výške 15 649 eur a 30 319 eur televízii JOJ.

Ďalšie zaujímavé správy:

Komentáre

  1. tak to su teda pokuty, nemali by tam byt este najmenej dve nuly? Alebo zrusit licencie, ved to je HNOJ…

Článok už nie je možné komentovať.