Reklama

Zmena kanálových pozícií TV LUX v programovej ponuke UPC

Od stredy 8. februára nájdu televízni diváci televíziu TV LUX v programovej ponuke analógovej káblovej televízie na nových kanálových pozíciách. Rozhodla o tom spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá k tomuto kroku pristúpila z technických dôvodov s cieľom neustále skvalitňovať poskytované služby.
Pokračovanie nižšie:


K zmene pozície TV LUX došlo v týchto štyroch mestách – v Bratislave – na novej pozícii K69 (stará pozícia – 24), v Banskej Bystrici – na novej pozícii K65 (stará pozícia – 26), v Hlohovci – na novej pozícii K64 (stará pozícia – 24), v Bardejove – na novej pozícii K32 (stará pozícia – 21).

Táto zmena sa okrem TV LUX dotkne ďalších piatich televíznych staníc a má umožniť následné rozširovanie programovej ponuky digitálnej káblovej televízie.

Televízia TV LUX je slovenská katolícka televízia, ktorá spustila samostatné vysielanie 4. mája 2008 prostredníctvom satelitu a káblovej televízie. Jej ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja, povzbudenia a hodnôt.

(TV LUX)

Mohlo by vás ešte zaujímať