Reklama

Dreambox: Aktualizácia firmware cez micro USB

Za čias SD prijímačov značky Dreambox, či už to bola séria 7000, 7020, 500 atď., sa firmware aktualizoval vždy prostredníctvom RS232, alebo LAN siete. Dnes už možnosť aktualizácie firmware cez RS232 odpadá vzhľadom k tomu, že prijímače nemajú port RS232. Namiesto portu RS232 začal výrobca používať micro USB. Samozrejme, mnohí by povedali, že jednoduchšia a rýchlejšia by bola aktualizácia prostredníctvom LAN siete, ale čo ak nám táto možnosť nefunguje, ako sa už aj mne raz stalo, a nemáme už inú možnosť ako využiť servisný micro USB port. Dnes vám preto názorne ukážem ako postupovať krok za krokom pri aktualizácii firmware cez micro USB.
Pokračovanie nižšie:


Krok 1. Ako prvé si najskôr stiahneme z webovej stránky výrobcu software DreamUP (http://www.dream-multimedia-tv.de/downloadcenter). Po stiahnutí potrebného softwaru vypneme satelitný prijímač vzadu so sieťovým vypínačom.

Krok 2. Prepojíme naše PC so satelitným prijímačom pomocou USB kábla (micro USB).

Krok 3. Prekontrolujeme si či náš počítač vidí Dreambox a aký port nastavíme neskôr v programe Dreamup. (Štart – Ovládacie panely – Systém – Hardware – Správca zariadení – Porty (COM a LPT)

V prípade, že nám náš počítač nenainštaluje ovládač automaticky, je potrebné ho nainštalovať manuálne (Názov ovládača CP210x VCP Drivers for Win XP).

Krok 4. Spustíme na našom PC software DreamUP. Vyberieme port (v našom prípade COM4).

Krok 5. Klikneme na tlačítko Connect v softwari DreamUP následne na to zapneme náš satelitný prijímač so sieťovým vypínačom.

Krok 6. Klikneme na tlačítko „Flash“ a vyberieme potrebný firmware, ktorý chceme nahrať do satelitného prijímača, následne sa začne samotný proces aktualizácie.

Krok 7. Zhruba po 20 minútach je aktualizácia dokončená – teraz ju už len potvrdíme kliknutím na ok a odpojíme spojenie kliknutím na Disconnect.

Mohlo by vás ešte zaujímať