Reklama

Aplikácia DishPointer vám pomôže určiť smer pri naladení satelitnej paraboly

Pri každej montáži keď potrebujeme správne naladiť satelitnú parabolu, je nutné, aby sme ešte pred samotnou montážou určili smer nasmerovania satelitnej paraboly (azimut) hlavne kvôli tomu, aby sa v danej blízkosti nevyskytovala nejaká prekážka, ktorá by mohla znemožniť satelitný príjem. Ešte pred niekoľkými rokmi nám poslúžil na určenie smeru nastavenia satelitnej paraboly kompas, dnes už v dobe „múdrych“ telefónov kompas zostáva doma a začína sa používať aplikácia s názvom DishPointer, ktorá nám ho úplne nahradí a určí smer nasmerovania paraboly pomocou GPS.
Pokračovanie nižšie:


Aplikácia DishPointer je dostupná ako pre mobilné telefóny, ktoré pracujú pod systémom Android, tak aj pod systémom iOS pre iPhony, iPady a iPody. Pre plnú funkčnosť samotnej aplikácie je potrebné mať prístup k internetu kvôli načítavaniu máp, ktoré sú preberané od Google.

Keďže nemáme žiadne zariadenie, ktoré pracuje pod systémom Android, ukážeme vám ako vlastne celá aplikácia DishPointer funguje pod systémom iOS.

Najskôr je potrebné si zakúpiť samotnú aplikáciu z AppStore. Cena aplikácie je 5,99€

Po spustení aplikácie si ako prvé samotná aplikácia overí prístup k internetu, zistí aktuálnu polohu pomocou GPS a následne načíta samotnú mapu, na ktorej označí miesto na ktorom sa nachádzame. V prípade, keby neurčila samotná aplikácia pomocou GPS presnú polohu je možné ju zmeniť aj manuálne kliknutím na ikonu s parabolou poprípade zadať adresu manuálne.

Načítavanie po spustení aplikácie
Po zadaní satelitnej pozície nám aplikácia ukáže presný smer natočenia satelitnej paraboly.
Aplikácia nám zobrazí aj presné údaje pre nastavenie elevácie (výšky) a LNB skew
Vyhľadať miesto inštalácie je možné aj pomocou presnej adresy.

Pokiaľ nemáte žiadne z podporovaných zariadení, na ktorých je dostupná aplikácia DishPointer, alebo jednoducho sa vám zdá cena aplikácie privysoká, môžete si smer nasmerovania vašej satelitnej paraboly či zistiť eleváciu aj na webovej stránke tvorcu samotnej aplikácie zdarma. Webová adresa je: www.dishpointer.com

Mohlo by vás ešte zaujímať