Reklama

Stanovisko Skylinku ku kompatibilite ICE kariet

V posledných dňoch sa stretávame s rôznymi problémami v spolupráci niektorých prijímačov a modulov systému CryptoWorks (CW) s ICE kartami Skylink. Problémy sa vyskytujú v zariadeniach s nelicencovanými dekodérmi (uničítačkami), ale i v niektorých prijímačoch a moduloch s licenciou.
Pokračovanie nižšie:


Niektoré problémy máme už diagnostikované a riešia sa. Podarilo sa odhaliť čiastkové chyby v implementácii CW v niektorých prijímačoch a moduloch a výrobcovia pripravujú nové verzie firmware. Niektoré problémy sa však doposiaľ nedaria spoľahlivo dokumentovať a replikovať. Nastávajú náhodne iba v niektorých výrobkoch, zatiaľ čo iné výrobky totožnej série fungujú bez problémov. Najčastejším prejavom sú krátkodobé výpadky dekódovania. V niektorých zariadeniach sa prejavujú počas global free (od vloženia karty do registrácie), v iných po registrácii karty. Niektoré dekódovacie moduly s ICE kartou vôbec nespolupracujú, nedokážu ju naformátovať.

Informácie sa k nám dostávajú postupne a sú priebežne vyhodnocované. Ako Skylink s Irdetom tak importéri prijímačov intenzívne analyzujú situáciu a hľadajú príčiny tohto stavu. Usilujeme sa o čo najrýchlejšie vyriešenie nekompatibility licencovaných výrobkov. Bohužiaľ však nedokážeme riešiť problémy prijímačov s uničítačkami alebo neoficiálnych klonov licencovaných prijímačov. Na ich výrobcov a programátorov nemáme žiadne kontakty.

Je treba povedať, že problémy, s ktorými sa teraz stretávame, pravdepodobne bezprostredne súvisia s masívnym nárastom zaťaženia nášho systému podmieneného prístupu po vypnutí pirátskeho príjmu Digi TV. Aktuálne systém spracováva informácie o 200 tisícoch ICE kariet, z nich väčšina je už na trhu – v období global free alebo po registrácii. Denne sa registruje 3 až 4 tisíc nových kariet. S každou novou registráciou karty systém zaraďuje do dátového toku pomerne objemnú iniciačnú inštrukciu, ktorá sa cyklicky opakuje po dobu nasledujúcich 10 dní. Objem dát, ktorý musí každý dekodér spracovať, tak pri mimoriadne vysokom počte registrácií rýchlo narastá, čo v niektorých dekodéroch vedie k ich preťaženiu. Tento stav nebolo možné počas nášho testovania ICE kariet nasimulovať a nebolo preto v našich možnostiach aktuálne problémy s nekompatibilitou v predstihu odhaliť a riešiť. Nedokážeme povedať, či aktuálne problémy jednoznačne súvisia s ICE kartou a s kartou CW by nenastali. Nedá sa totiž vylúčiť, že by nastali i v prípade, keby sme rovnakému zaťaženiu vystavili náš pôvodný systém CryptoWorks. Nikdy v minulosti sme s takým objemom dát totiž nepracovali.

Opatrenie pre čo najrýchlejšie vyriešenie:

1.       Dnes ráno sme významne rozšírili dátovú kapacitu vyhradenú pre informácie systému podmieneného prístupu, aby sme vylúčili prípadné strácanie niektorých paketov, a pracujeme na optimalizácii dátového toku.

2.       Irdeto pripravuje kompletnú rekonfiguráciu nášho systému, aby sa vylúčili možné závady vyvolané našimi zásahmi do systému v uplynulých mesiacoch. Rekonfigurácia bude prevedená v najbližších dňoch.

3.       Výrobcovia zariadení pracujú v súčinnosti s Irdetom a importérmi na upgradoch firmwarov zariadení, v ktorých boli problémy s kompatibilitou zaznamenané.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. Po naskenovani prijimača všetko funguje . ak ho vypnem a zapnem naladí sa stanica a už sa neda prepnúť,znova treba naskenovať prijímač. Vypadnu len kodovane neobmedzene pristupne stanice.

    1. Pravdepodobne je chyba v prijímači… Pokiaľ to máte v záruke treba reklamovať prijímač.

Komentáre už nie sú povolené.