Reklama

Programová pozícia po STV3 je na satelite stále aktívna, prečo?

Reklama

STV 3 končí posledný júnový deň