Reklama

Koncesionárske poplatky sa rušia. Do kedy ich ešte treba platiť?

Národná Rada Slovenskej republiky schválila dňa 17. februára tohto roku zákon o zrušení úhrady poplatku RTVS tzv. koncesionárskych poplatkov. Neznamená to však, že koncesionárske poplatky už od schválenia novely netreba platiť. Novela zákona nadobudne účinnosť totiž až od 1. júla 2023. Do tejto doby je preto nutné poplatky naďalej uhrádzať. Stále je totiž ešte v platnosti pôvodný zákon č. 340/2012 Z. z., v zmysle ktorého je platiteľom poplatkov každá fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.
Pokračovanie nižšie:

Oznamujeme Vám, že prijatím novely zákona o zrušení platenia úhrady RTVS Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS do 30.6.2023 nezaniká. Zároveň prijatím novely tohto zákona Vám nezaniká ani prípadný dlh,” informuje na webe RTVS.

Po zrušení koncesionárskych poplatkov by mala byť RTVS financovaná formou odštepu z hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa aktuálneho návrhu, ktorý zverejnilo MK SR, by sa RTVS mala od 1. júla 2023 financovať prostredníctvom nárokovateľného príspevku na činnosť formou odštepu z hrubého domáceho produktu (HDP). „V roku 2024 by tak mala mať RTVS garantovanú výšku príjmu z tohto príspevku v sume 180 miliónov eur, teda 0,17% HDP. Tento koeficient, ktorý sa odvíja od HDP Slovenskej republiky za predchádzajúce posudzované obdobie, by mal podľa návrhu MK SR zostať zachovaný minimálne v tejto výške aj v nasledujúcich rokoch,“ uvádza ministerstvo.

Zároveň sa z financovania verejnoprávnej RTVS odstráni kontroverzný inštitút Zmluvy so štátom, cez ktorý sa jej rozpočet každoročne dofinancovával najmä na programy vo verejnom záujme.

V prípade, že poslanci a poslankyne NR SR schvália návrh zákona z dielne rezortu kultúry, v porovnaní s aktuálnym rokom bude RTVS v roku 2024 hospodáriť so sumou vyššou o takmer 37 miliónov eur,“ informovalo v tlačovej správe MK SR.

Mohlo by vás ešte zaujímať