Reklama

Dnes sa prelaďuje vysielač Královský Chlmec – Malý vrch

Vo štvrtok 11. júla je naplánované ďalšie prelaďovanie terestriálnych vysielačov. Podľa už zverejneného harmonogramu má dnes prelaďovať Towercom vysielač Královský Chlmec – Malý vrch. Konkrétne sa prelaďuje prvý a druhý celoplošný multiplex.

Po preladení bude Královský Chlmec – Malý vrch šíriť prvý multiplex na 23. kanáli (490 MHz) a druhý multiplex na 37. kanáli (602 MHz). Okrem zmeny kanálu bude tiež preklopený prvý multiplex zo staršej normy DVB-T na novšiu DVB-T2. Vďaka tomu získajú diváci navyše k doterajším programom rozhlasové stanice RTVS a TV Lux bude už v HD kvalite (HD/MPEG.-4). V prípade, že programy z prvého multiplexu po preladení zariadenie nenaladí, je potrebné si overiť, či podporuje už štandard DVB-T2. Tretí multiplex zostáva bez zmeny, diváci ho tak budú môcť prijímať aj naďalej na 25. kanáli (506 MHz). V blízkej budúcnosti sa navyše počíta aj so spustením štvrtého multiplexu, ktorý by mal byť šírený na 22. kanáli (482 MHz).

Výkony vysielačov po preladení sa nám bohužiaľ nepodarilo doteraz zistiť. V prípade, že nám tieto údaje RÚ poskytne, zverejníme ich v sekcii Vysielače.

Všetkým divákom, ktorí prijímajú programy z vysielača Královský Chlmec – Malý vrch , odporúčame spustiť, na prijímacom zariadení, automatické ladenie, aby sa programy načítali z nových frekvencií. Ladiť však odporúčame až vo večerných hodinách, vzhľadom k tomu, že do 20:00 je naplánovaná odstávka.

K prelaďovaniu dochádza z dôvodu uvoľňovania pásma 700 MHz (49. až 60. kanál), ktoré od členských štátov žiada Európska únia. Toto pásmo bude totiž v budúcnosti využívané pre potreby mobilného internetu.

Ďalšie zaujímavé správy:

Komentáre

    1. Je to Malý vrch, na Veľkom kopci je h…. TVP je na Malom vrchu.

Pridaj komentár

Komentáre nesúvisiace s článkom, obsahujúce nadávky, urážky, odkazy, politiku, ako aj tie, ktoré porušujú platné pravidlá a zákony, budú vymazané bez udania dôvodu.