Reklama

Športová televízia 213 prišla o vysielaciu licenciu

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) odňala na svojom poslednom zasadaní licenciu športovej televízii 213, ktorú prevádzkovala spoločnosť Elements Channel. Dôvodom je, že vysielateľ uskutočnil prevod podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie na digitálne vysielanie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom.
Pokračovanie nižšie:


Televízia 213, ktorá sa sústreďovala na domáci šport a kultúru, odštartovala svoje vysielanie 1. októbra 2016 so sloganom Stvorená pre šport a kultúru. Od začiatku bola šírená voľne v SD kvalite prostredníctvom satelitu Thor 6, na pozícii 0,8°W, neskôr sa objavila v HD kvalite na satelite Astra 3B (23,5°E) či u vybraných káblových a IPTV operátorov. V minulom roku spustila aj testy v 4K kvalite a to v spolupráci s platformou Pantelio, ktorá šíri programy na družici Belintersat 1 (51,5°E).

213 vysielala domáce ligy z basketbalu, hokeja, futbalu, hádzanej, vodného póla, hokejbalu a podporovala aj vrcholné mládežnícke športové podujatia.

Problémy začala mať v minulom roku, kedy postupne rušila priame prenosy. Dôvodom bola nevyplatená mzda zamestnancom z ktorých určitá časť podala okamžite výpoveď.

Mohlo by vás ešte zaujímať