Reklama

Z jesenného výberového konania Rada vyradila dve frekvencie

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 19. septembra 2017 druhé tohtoročné
výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Na základe
podkladov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb doň zaradila sedem voľných rozhlasových frekvencií.
Pokračovanie nižšie:


Na dnešnom zasadnutí Rada rozhodla, že konanie vo veci pridelenia frekvencií 88,2 MHz Žilina a 101,9 MHz Žilina zastavuje. V praxi to znamená, že v aktuálne vyhlásenom výberovom konaní sa o tieto dve frekvencie nebude môcť uchádzať žiaden subjekt. Dôvodom je prebiehajúci súdny spor. Ide o frekvencie, ktoré Rada nepridelila v predošlých výberových konaniach. Žiadatelia o frekvencie, vysielatelia RADIO ONE, s.r.o. a RADIO ROCK, s.r.o. napadli rozhodnutia Rady žalobami na Krajskom súde v Bratislave. Pokiaľ súd vo veci nerozhodne, Rada frekvencie nemôže prideliť. O podaní žalôb sa Rada dozvedela včera.

Mohlo by vás ešte zaujímať