Reklama

RTVS so špeciálnym videoarchívom pre nepočujúcich

RTVS v uplynulých dňoch spustila špeciálny videoarchív pre sluchovo postihnutých. K dispozícii je na webovej stránke dokoran.rtvs.sk. Nachádza sa v ňom televízna tvorba špeciálne upravená pre potreby sluchovo znevýhodnených. Pre vstup do služby je potrebné mať prihlasovacie údaje.
Pokračovanie nižšie:


Dokoran.rtvs.sk umožní sledovať audiovizuálne diela v špeciálnej úprave, určenej pre ľudí so
sluchovým postihnutím. V archíve nájdu výber tých najlepších filmov, seriálov, dokumentárnej tvorby,
rozprávok či archívnych pokladov z produkcie RTVS. Už teraz v ňom možno nájsť všetky časti
televíznych filmov Červené víno, Adam Šangala a Sváko Ragan, nové seriály RTVS Tajné životy či
Doktor Martin, detskí diváci sa môžu tešiť na rozprávky z aktuálnej tvorby RTVS ako Zázračný nos,
Láska na vlásku, Johankino tajomstvo, ale aj na detskú klasiku Spadla z oblakov či populárny seriál
pre deti Safari za kuchyňou.

Tento špeciálny webový videoarchív vďaka svojej upravenej funkcionalite ponúka sebestačnosť, rozšírenú ponuku voľného výberu programov, dostupnosť v ktoromkoľvek čase a okrem iného sa v ňom nachádzajú aj diela, ktoré nie sú dostupné v bežnom online archíve RTVS.

Prístup na web dokoran.rtvs.sk je možné získať výhradne prostredníctvom prístupového kódu, ktorý
sluchovo postihnutým divákom na požiadanie poskytne Asociácia nepočujúcich Slovenska.
Momentálne je dostupný obsah pre sluchovo postihnutých, obsah pre zrakovo znevýhodnených
divákov bude do archívu zaradený koncom júla. Prístupové kódy pre zrakovo znevýhodnených si bude
možné vyžiadať od Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Mohlo by vás ešte zaujímať