Reklama

Šéf Českej televízie bude ďalších šesť rokov Petr Dvořák

Generálnym riaditeľom Českej televízie na ďalších šesť rokov sa stal Petr Dvořák. Rozhodla tak na zasadnutí Rada Českej televízie, ktorá v druhom kole voľby vyberala z piatich kandidátov.

Petr Dvořák sa funkcie generálneho riaditeľa Českej televízie ujal 1. 10. 2011. Svoj druhý šesťročný mandát tak oficiálne začne začiatkom októbra tohto roku.
Pokračovanie nižšie:


Koncepcia rozvoja Českej televízie, ktorú som Rade ČT ponúkol, je postavená na dvoch základných princípoch. Tým prvým je kontinuita. A to kontinuita v podobe hodnôt, ktoré Česká televízia presadzuje, kontinuita finančnej a prevádzkovej stability a otvorenosti voči vonkajšiemu svetu aj kontinuita manažérskeho vedenia,“ popisuje Petr Dvořák. „Tým druhým významným princípom je inovácia. Princíp nevyhnutný preto, aby Česká televízia bola moderným médiom relevantným pre súčasnú spoločnosť. A teda inovácie nielen na poli technológií, ale aj inovácie v zmysle zmeny myslenia, postupov výroby alebo kreativity a tvorivej invencie,“ dodáva Petr Dvořák s tým, že teraz svoj projekt predloží k internej diskusii v Českej televízii i na verejnú diskusiu.

Vo všetkých hlavných oblastiach činnosti a hospodárení Českej televízie mám jasnú predstavu o tom, kam by mala smerovať a ako by sa mala vyvíjať, aby nestrácala svoju nezávislosť a spoločenskú relevantnosť. Som rád, a vážim si toho, že Rada Českej televízie túto koncepciu vníma ako správnu a životaschopnú,“ doplnil Dvořák. Koncepcia rozvoja Českej televízie, ktorú Petr Dvořák predložil Rade Českej televízie, je zverejnená na www.ct2023.cz.

Mohlo by vás ešte zaujímať