Reklama

Šéf Českej televízie bude ďalších šesť rokov Petr Dvořák

Generálnym riaditeľom Českej televízie na ďalších šesť rokov sa stal Petr Dvořák. Rozhodla tak na zasadnutí Rada Českej televízie, ktorá v druhom kole voľby vyberala z piatich kandidátov.

Petr Dvořák sa funkcie generálneho riaditeľa Českej televízie ujal 1. 10. 2011. Svoj druhý šesťročný mandát tak oficiálne začne začiatkom októbra tohto roku.

Koncepcia rozvoja Českej televízie, ktorú som Rade ČT ponúkol, je postavená na dvoch základných princípoch. Tým prvým je kontinuita. A to kontinuita v podobe hodnôt, ktoré Česká televízia presadzuje, kontinuita finančnej a prevádzkovej stability a otvorenosti voči vonkajšiemu svetu aj kontinuita manažérskeho vedenia,“ popisuje Petr Dvořák. „Tým druhým významným princípom je inovácia. Princíp nevyhnutný preto, aby Česká televízia bola moderným médiom relevantným pre súčasnú spoločnosť. A teda inovácie nielen na poli technológií, ale aj inovácie v zmysle zmeny myslenia, postupov výroby alebo kreativity a tvorivej invencie,“ dodáva Petr Dvořák s tým, že teraz svoj projekt predloží k internej diskusii v Českej televízii i na verejnú diskusiu.

Vo všetkých hlavných oblastiach činnosti a hospodárení Českej televízie mám jasnú predstavu o tom, kam by mala smerovať a ako by sa mala vyvíjať, aby nestrácala svoju nezávislosť a spoločenskú relevantnosť. Som rád, a vážim si toho, že Rada Českej televízie túto koncepciu vníma ako správnu a životaschopnú,“ doplnil Dvořák. Koncepcia rozvoja Českej televízie, ktorú Petr Dvořák predložil Rade Českej televízie, je zverejnená na www.ct2023.cz.

Mohlo by vás ešte zaujímať