Reklama

ČT ponúkne na satelite šesť HD programov, distribúciu zabezpečí M7 Group

Česká televízia rozšíri od 15. novembra na satelite Astra 3B (23,5°E) ponuku svojich kanálov vo vysokom rozlíšení. K súčasným ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD pribudnú v aj programy ČT24 HD, ČT:D HD a ČT art HD. Signál vo vysokom a štandardnom rozlíšení bude vysielateľ operátorom aj naďalej ponúkať zadarmo pre šírenie na území Českej republiky.

ČT dnes zverejnila aj víťaza verejnej zákazky na dodávateľa satelitného vysielania multiplexu verejnej služby. Na nasledujúce tri roky sa ním stala spoločnosť M7 Group, ktorá prevádzkuje okrem iného aj satelitnú platformu Skylink. M7 Group zaistí satelitné šírenie všetkých šiestich kanálov Českej televízie v HD kvalite, a to vrátane dvoch regionálnych mutácií a ďalších služieb, ako je duálny zvuk, HbbTV, EPG, teletext alebo aj zvuk vo formáte Dolby, ak je k dispozícii.
Pokračovanie nižšie:


Nový dodávateľ zaháji distribúciu nových HD programov už 15. novembra, pričom šírenie bude naďalej poskytované prostredníctvom satelitu Astra na orbitálnej pozícii 23,5 stupňa východne. Všetkých užívateľov, ktorí budú nútení v súvislosti s týmto krokom preladiť svoje televízne prijímače, bude ČT o tomto kroku včas informovať ako vo vysielaní, tak na webových stránkach a teletexte.

Česká televízia doteraz platila za satelitné šírenie troch HD kanálov viac ako 20 miliónov korún ročne. Na základe novej verejnej zákazky bola cena za šírenie šiestich HD kanálov znížená takmer na tretinu pôvodnej ceny. Vzniknuté úspory využije Česká televízia čiastočne pre posilnenie pôvodnej tvorby a z časti pre obnovu zastaraných technológií v areáli Kavčích hôr, uviedol dnes český verejnoprávny vysielateľ.

Verejná zákazka bola zahájená Českou televíziou 3. 10. 2016. Otváranie obálok s ponukami následne prebehlo 31. 10. 2016 za účasti dvoch uchádzačov. Hodnotiacimi kritériami ponúk bola netto cena za službu hradenej Českou televíziou a netto cena v prepočte na jedného užívateľa / domácnosť prijímajúce TV signál prostredníctvom satelitu. Váhy oboch kritérií boli identické. Z oslovených deviatich telekomunikačných a satelitných operátorov využilo päť potenciálnych dodávateľov možnosť konzultácie zadávacích podmienok. Po spresnení zadávacích podmienok podali ponuku dvaja uchádzači.

Mohlo by vás ešte zaujímať