Reklama

Česká televízia zjednotila podobu titulkov pre nepočujúcich

Česká televízia zorganizovala workshop, v rámci ktorého boli, spolu so zástupcami Asociácie organizácií nepočujúcich, nedoslýchavých a ich priateľov, diskutované postupy, ako upraviť skryté titulky tak, aby čo najviac vyhovovali nepočujúcim. Editori skrytých titulkov zjednotili napríklad rozlišovanie jednotlivých postáv s ohľadom na žáner programu, prepis hudby a spevu vo filme, štruktúru a zalamovanie textu, farby a ich výber či presné časovanie.
Pokračovanie nižšie:


„Česká televízia vysiela skryté titulky už dvadsaťtri rokov. Ponuka titulkovaných programov sa po celú dobu kontinuálne rozširovala, v neposlednom rade aj vďaka vzniku nových žánrových kanálov ČT24, ČT sport, ČT: D a ČT art,“ hovorí vedúci oddelenia služieb pre zmyslovo postihnutých divákov Vladimír Salzman a dodáva: „Obsiahlym interaktívnym školením editorov skrytých titulkov sme chceli docieliť zjednotenie hlavne formálnej stránky práce naprieč žánrami a všetkými vysielanými formátmi. Cieľ je jediný, zase o trochu zvýšiť kvalitu technológie, ktorá našim sluchovo hendikepovaným divákom pomáha v eliminácii informačných bariér.

Český verejnoprávny vysielateľ v súčasnej dobe vysiela viac ako 80% programov so skrytými titulkami. od dramatickej či dokumentárnej tvorby až po živé spravodajské programy.

Česká televízia zatiaľ ako jediná sprístupňuje nepočujúcim aj svoje internetové vysielanie a je pre nás nezastupiteľná aj čo sa týka spravodajstva, pretože ostatné televízie skryté titulky vo spravodajstve nemajú a rádio nepočujeme. Českú televíziu si tak môžeme pustiť prakticky kedykoľvek, čo je pre nás naozaj veľký komfort,“ hovorí predsedníčka komisie pre skryté titulky pri Asociácii organizácií nepočujúcich, nedoslýchavých a ich priateľov (ASNEP) Věra Strnadová a pokračuje: „Na workshope sme sa dohodli, ako titulky prispôsobiť novej technike a zároveň sme si mohli s editormi vysvetliť niektoré nejasnosti týkajúce sa napríklad oznamovania zvukov či výberu farby písma u jednotlivých hrdinov.

Okrem skrytých titulkov ponúka Česká televízia aj titulky v obraze a vysielanie tlmočené do posunkového jazyka. Novým systémom je takzvaný „tieňový hovorca“, ktorý je určený predovšetkým pre živé športové prenosy a diskusné relácie.

Mohlo by vás ešte zaujímať