Reklama

Služby piatich satelitných operátorov využívalo na konci roka 2015 približne milión užívateľov

Slováci majú na príjem televíznych programov niekoľko možností, stále však prevláda satelitný príjem. Vyplýva to z údajov, ktoré operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).
Pokračovanie nižšie:


Ku koncu roku 2015 malo televízny príjem na základe zmluvy s poskytovateľov služby cca 1,85 milióna užívateľov. Najviac – cca milión televíznych divákov prijímalo TV programy prostredníctvom podmieneného prístupu k satelitnému televíznemu a rozhlasovému vysielaniu (DVB-S) na základe zmluvy uzavretej s poskytovateľom služby. Diváci mali na výber päť satelitných platforiem (Skylink, Magio Sat, DIGI TV, freeSAT a Voľná telka/Plustelka).

Druhý najpopulárnejší spôsob plateného príjmu bola káblová televízia. Káblové distribučné systémy vykázali v rovnakom čase 440 tis. aktívnych prípojok, z toho 213 tis. bolo využívaných pre služby digitálneho TV vysielania (DVB-C). Tretí najpopulárnejší spôsob bol prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v IP protokole (IPTV), kde bolo v danom čase aktívnych 283 tis. prípojok.

Pri porovnaní údajov z konca roka 2014 zostáva satelitný príjem aj naďalej na hranici 1 milióna užívateľov. Poklesol však počet zákazníkov káblovej televízie a to o 30 tisíc, naopak nárast za posledný rok zaznamenali IPTV operátori a to o 39 tisíc nových užívateľov.

Diváci na Slovensku majú samozrejme možnosť prijímať televízne programy, okrem už spomenutých možností, aj prostredníctvom mikrovlnného distribučného systému (MMDS alebo MVDS), mobilnej komunikačnej siete a bezplatného alebo plateného digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T – Voľná telka/Plustelka).

Mohlo by vás ešte zaujímať