Reklama

ANTIK predstavil novú verziu softvéru pre set-top-boxy [video]

V priebehu najbližších dvoch až troch týždňov má v pláne vydať ANTIK Telecom novú verziu softvéru pre svoje set-top-boxy, ktoré využívajú zákazníci na sledovanie televíznych programov. Na novinku sa môžu tešiť ako užívatelia Tango TV, tak aj SmartTVBoxu. Informoval o tom operátor na tlačovej konferencii v Bratislave.
Pokračovanie nižšie:


V novej verzii softvéru je prepracované celé hlavné menu, ktoré dostalo nový vzhľad. Programátori sa snažili robiť zmeny tak, aby skok zo starého grafického menu na nové bolo čo najprijateľnejšie pre užívateľov. Pohyb v menu bude jednoduchší, stačiť na to budú tlačidlá šípok, OK, či vybrané farebné tlačidlá. Z hlavného zoznamu kanálov budú môcť užívatelia prejsť s tlačením šípky doprava priamo na EPG, prípadne tlačidlom doľava na mozaiku. Prepracované boli aj ostatné funkcie v menu, kde napr. s aplikáciou YouTube je možné pracovať tak, aby na pozadí bežal samotný televízny stream. V hlavnom zozname kanálov pribudne screenshot, ktorý sa bude aktualizovať približne každých desať sekúnd

Novinka bude dostupná v testovacom režime zo začiatku iba pre vybraných zákazníkov operátora, postupne bude sprístupňovaná aj ostatným. K úplnej grafickej zmene menu ANTIK boxov dochádza po šiestich rokoch, keďže aktuálne menu bolo po prvýkrát predstavené užívateľom v roku 2009.

Staré grafické rozhranie verzus nové:

HD_smart_Tv1

antik_menu1Mohlo by vás ešte zaujímať