Reklama

RÚ: Známa zahraničná kapela žiadala vypnutie TV vysielačov, aby nebol rušený ich koncert

Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zažívajú úsmevné situácie vďaka rôznym kurióznym požiadavkám a vyjadreniam občanom aj operátorom nielen na prvý apríl. Medzi úsmevné požiadavky občanov patria žiadosti o zrušenie telekomunikačného operátora a odvolanie generálneho riaditeľa operátora. V oblasti poštových služieb sa sťažovateľka domáhala doručovania poštových zásielok do neoznačenej domovej listovej schránky. Po upozornení, že schránka musí byť označená menami adresátov protestovala, že si ju nechcú označiť, aby ich nevykradli. Jedna známa zahraničná hudobná skupina mala skutočne hviezdnu požiadavku, keď žiadala vypnutie TV vysielačov, aby nebol rušený ich koncert. Špecialisti z RÚ chápu, že nie všetci musia byť odborníci, preto trpezlivo vysvetľujú, podávajú potrebné informácie a týmto spôsobom ďakujú za zážitky, na ktoré sa s odstupom čase dobre spomína.
Pokračovanie nižšie:


Na RÚ sa obrátil zákazník poštového podniku, ktorý posielal fľaše s medom zabalené v použitom oblečení. Med sa v balíku rozbil a zákazník žiadal poštu, aby mu vyprali špinavé oblečenie. V inom prípade poštová doručovateľka prišla k dverám adresáta doručiť doporučenú zásielku. Adresát jej začal nadávať, tak radšej rýchlo pred ním utiekla do výťahu a vhodila mu oznámenie o uložení zásielky. Adresát sa sťažoval, že mu nedoručila zásielku napriek tomu, že bol doma. Zákazníčka poštového podniku poslala krabicu s topánkami v obyčajnom liste a keďže sa jej stratili, žiadala od pošty, aby jej ich okamžite našli. Občania RÚ občas považujú za generálne riaditeľstvo operátorov. Medzi úsmevné požiadavky patria tie, ktorými občania, z dôvodu neznalostí kompetencií RÚ, žiadajú o prepustenie z práce generálneho riaditeľa operátora, ktorého služby využívajú a nie sú s jeho prácou spokojní. Ďalej sú to žiadosti o zrušenie operátora, lebo jeho služby majú zlú úroveň, zamestnanci sa nevedia správať k zákazníkom a takých operátorov tu nikto nepotrebuje. Aj podnikateľské subjekty občas preceňujú znalosti svojich podriadených, ktorí následne adresujú RÚ úsmevné požiadavky a otázky. Skutočnou kuriozitou je voľne formulovaná žiadosť „potrebujem nejaké frekvencie, ale najskôr mi napíšte, koľko ma to bude stáť.“ RÚ požiadal, aby mu žiadateľ definoval účel použitia frekvencií, na základe čoho ho RÚ bude môcť informovať, ktoré frekvencie je možné na to použiť. Žiadateľ mu na to podráždene zareagoval, že to predsa musia vedieť špecialisti z RÚ. Občas sa u žiadateľov prejaví ich nepozornosť na hodinách fyziky, keď chcú vedieť, či sa platba za frekvencie vypočíta podľa objemu alebo hmotnosti frekvencií. Pri elektronickom zbere údajov od telekomunikačných operátorov RÚ dostáva nesprávne informácie, napr. podľa ktorých by na Slovensku bolo 20 mobilných operátorov a podobný počet satelitných operátorov. Napr. poskytovateľ káblovej televízie aj po upozornení RÚ na chybu tvrdil, že je satelitným poskytovateľom, lebo má na streche satelitnú anténu. Anténa slúžila na príjem televíznych programov zo satelitu.

(RÚ)

Mohlo by vás ešte zaujímať