Reklama

Česká DIGI TV môže zmeniť majiteľa

Český satelitný operátor DIGI TV môže zmeniť majiteľa. Tamojší Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže povolil spojenie spoločností LUFUSIONS a DIGI Czech Republic. „Spojenie bolo povolené v zjednodušenom konaní a je už právoplatné,“ uviedol český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže.

Spoločnosť LUFUSIONS bola v čase podania návrhu na povolenie spojenia priamo kontrolovaná spoločnosťou LAMA ENERGY GROUP s.r.o., ktorá sa na území Českej republiky zaoberá najmä ťažbou a predajom zemného plynu a ropy, výrobou a predajom elektrickej a tepelnej energie a poskytovaním telekomunikačných služieb prostredníctvom mobilného virtuálneho operátora.
Pokračovanie nižšie:

Česká spoločnosť DIGI, ktorá bola doteraz súčasťou mediálnej skupiny RCS & RDS, pôsobí v Českej republike v oblasti poskytovania služieb plateného televízneho a rozhlasového signálu prostredníctvom satelitného vysielania. Pre svoje služby využíva satelitnú pozíciu Thor/Intelsat (0,8°W).

V rozhodnutí Úrad konštatoval, že koncentrácia nebude mať za následok podstatné narušenie hospodárskej súťaže, a fúziu v zjednodušenom konaní povolil.

Pripomeňme, že rumunská spoločnosť RCS & RDS odpredala aj slovenskú pobočku DIGI TV a to ešte v roku 2013. Novým vlastníkom DIGI Slovakia sa tak stala spoločnosť Slovak Telekom, ktorá okrem iného prevádzkuje satelitnú platformu Magio Sat či Magio IPTV.

RCS & RDS aj naďalej prevádzkuje satelitné platformy v Rumunsku či susednom Maďarsku.

Mohlo by vás ešte zaujímať