Reklama

RVR vyhlásila prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila v piatok 13. marca 2015 prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 25. máj 2015.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 15. apríla 2015, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu.

V jarnom výberovom konaní je zaradených šesť voľných rozhlasových frekvencií. Vo všetkých prípadoch ide o individuálne skoordinované frekvencie. Frekvenciu 106,7 MHz Trenčín je z dôvodu eliminácie vzájomného rušenia s frekvenciou 106,7 MHz Partizánske vhodné prideliť len spoločnosti Rádio WOW s.r.o.

Zoznam všetkých frekvencií jarného výberového konania:

 Lokalita  Frekvencia
[MHz]
 Výkon
[W]
 Poznámka
Košice  107,7  250
Prievidza (Handlová)  102,2  100 z dôvodu eliminácie rušenia vhodné prideliť len pre Rádio WOW s.r.o.
Senec  102,4  100
Spišská Nová Ves  103,9  200
 Trenčín  106,7  150
 Zvolen  89,1  100

Mohlo by vás ešte zaujímať