Reklama

RVR vyhlásila prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila v piatok 13. marca 2015 prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 25. máj 2015.
Pokračovanie nižšie:


Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 15. apríla 2015, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu.

V jarnom výberovom konaní je zaradených šesť voľných rozhlasových frekvencií. Vo všetkých prípadoch ide o individuálne skoordinované frekvencie. Frekvenciu 106,7 MHz Trenčín je z dôvodu eliminácie vzájomného rušenia s frekvenciou 106,7 MHz Partizánske vhodné prideliť len spoločnosti Rádio WOW s.r.o.

Zoznam všetkých frekvencií jarného výberového konania:

 Lokalita Frekvencia
[MHz]
 Výkon
[W]
 Poznámka
Košice 107,7 250
Prievidza (Handlová) 102,2 100z dôvodu eliminácie rušenia vhodné prideliť len pre Rádio WOW s.r.o.
Senec 102,4 100
Spišská Nová Ves 103,9 200
 Trenčín 106,7 150
 Zvolen 89,1 100

Mohlo by vás ešte zaujímať