Reklama

Skupina Slovak Telekom dosiahla za rok 2014 výnosy 768 miliónov eur, darilo sa digitálnej TV

Skupina Slovak Telekom dosiahla za rok 2014 výnosy vo výške 767,6 milióna eur, medziročne sa znížili o 5 percent. Pod tento pokles sa podľa spoločnosti podpisuje sčasti regulácia a v porovnaní so silným záverom fiškálneho roka 2013 aj sezonalita biznisu v niektorých oblastiach. Informovala o tom spoločnosť v tlačovej správe.
Pokračovanie nižšie:


Darilo sa aj dcérskym spoločnostiam. Výnosy PosAm medziročne rástli a dosiahli 40 miliónov eur za rok 2014. Výnosy DIGI Slovakia za minulý rok dosiahli 29,6 milióna eur a podľa operátora len potvrdzujú viaceré úspešné kroky či stabilizáciu zákazníckej bázy. Mierny medziročný rast zaznamenali aj výnosy Zoznam a Zoznam Mobile (6 percent) – dosiahli 7,6 milióna eur najmä vďaka silnej druhej polovici roka.

Vďaka Chytrej ponuke sa Slovak Telekomu zvýšil predaj fixných služieb v balíkoch a stúpol počet aktivácií jednotlivých služieb: internetu, digitálnej TV a dokonca aj pevnej linky, kde je medziročný rast aktivácií až trojnásobne vyšší.

Celá skupina Slovak Telekom mala k 31.12.2014 468 tisíc zákazníkov TV služieb. Medziročne rástol počet zákazníkov v celej Skupine, vďaka novým ponukám Magio TV, Chytrému balíku a aj Novej DIGI ponuke.

Mobilné služby Slovak Telekomu využívalo koncom roka 2014 spolu 2,220 milióna zákazníkov. Podiel zmluvných zákazníkov naďalej presahuje 64%.

Medziročne stúpol aj počet širokopásmových prístupov, k 31.12.2014 dosiahol 559 tisíc prístupov na úrovni celej Skupiny Slovak Telekom.

Rok 2014 bol náročný i úspešný vo viacerých segmentoch. V oblasti fixnej siete nám rastie počet TV zákazníkov, množstvo širokopásmových prístupov a dokázali sme oživiť predaj hlasových programov vďaka uvedeniu Chytrej ponuky a balíkov pevných služieb. Oblasť mobilnej siete potvrdzuje ďalšiu orientáciu na dátové služby, o čom svedčí vyššia prevádzka v 3G i 4G sieti. Posledných 12 mesiacov sme sa sústredili na LTE sieť a potvrdili náš rýchlejší nástup 4G siete v porovnaní s 3G v minulosti: výrazne sme rozšírili pokrytie na 52 percent populácie, pridali desiatky nových telefónov, realizovali zmeny v programoch. Vlani sme uviedli viaceré nové riešenia a služby, napríklad Aplikačný obchod v ICT oblasti. Darí sa aj našim dcérskym spoločnostiam, ktoré zaznamenali medziročný rast výnosov,“ bilancuje Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telekom.

Oblasť pevnej siete

2014*

2013

Medziročný nárast/pokles

Pevné linky (v tisícoch)

894

915

n.a

Širokopásmové prístupy (v tisícoch)

559

513

n.a

Zákazníci digitálnej TV (v tisícoch)

468

198

n.a

*Údaje od prvého kvartálu 2014 obsahujú aj DIGI zákazníkov.

Mohlo by vás ešte zaujímať