Reklama

RÚ pripravuje výberové konania na frekvencie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravuje výberové konania na pridelenie frekvencií v pásmach 1 800 MHz a 3 500 MHz. Dôvodom prípravy je uvoľnenie doteraz používaných frekvencií, resp. skončenie platnosti povolení. V minulom roku pôvodní držitelia povolení uvoľnili 2 x 8,8 MHz spojitého frekvenčného spektra v pásme 1 800 MHz a v auguste 2015 sa skončí platnosť dvoch povolení pásme 3 500 MHz, každé s prídelom 2 x 14 MHz, určených pre pevné prístupové siete. RÚ v súvislosti s pripravovanými výberovými konaniami otvoril na konzultačnom mieste, ktoré spravuje na svojom webovom sídle, verejné konzultácie. Príspevky do verejnej konzultácie je možné zasielať písomne alebo elektronicky do 12.9.2014.
Pokračovanie nižšie:


Frekvencie z frekvenčného úseku 1776,1 – 1784,9 / 1871,1 – 1879,9 MHz boli v minulosti používané modulačnými linkami na prenos TV a rozhlasového signálu zo štúdia do vysielača. Z toho dôvodu v roku 2013 neboli zaradené do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Úrad v roku 2013 úspešne ukončil rokovania s držiteľmi týchto frekvencií o uvoľnení a z toho dôvodu plánuje ich pridelenie v pripravovanom výberovom konaní.

RÚ pripravuje zmenu prílohy k Plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3400 – 3600 MHz a vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií z tohto frekvenčného pásma. Frekvencie z uvedeného pásma sú využívané na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb a v Slovenskej republike sú pridelené trom telekomunikačným operátorom – Slovanet, a.s., SWAN, a.s. a GTS Slovakia, s.r.o. Spoločnostiam GTS Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s. skončí platnosť individuálneho povolenia v auguste 2015 (18.8.2015 a 3.8.2015), čím sa stanú ich súčasné prídely voľné. RÚ zvažuje viacero alternatív na prerozdelenie predmetného frekvenčného pásma.

RÚ pripravuje tieto výberové konania na frekvencie v súlade s podporou dostupnosti širokopásmových prístupových sietí a služieb vysokorýchlostného prístupu, ktorý schválila vláda SR vo svojom uznesení č. 136/2011 – Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR. Materiály predkladané do konzultácií, ktoré obsahujú bližšie informácie, návrhy možných riešení a otázky pre odbornú verejnosť sú publikované na konzultačnom mieste RÚ.

(RÚ)

Mohlo by vás ešte zaujímať